of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6142
Liberalizm ve Demokrasi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Liberalizm ve demokrasi arasında tarihsel ve teorik güçlü ilişkiler vardır. Günümüz siyasal sistemlerinin ve demokrasinin anlaşılması, bu ilişkiler bilinmeden mümkün değildir. Dersin amacı bu ilişkilerin tarihsel süreç içinde ve teorik çerçevede araştırılması ve günümüz demokrasilerinin tarihsel ve teorik bir perspektif ile tartışılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Liberalizmi tarihsel ve teorik açıdan araştırmak ve öğrenmek
Demokrasinin Tarihsel Gelişimini araştırmak ve öğrenmek
Demokrasi ve Liberalizm arasındaki ilişkileri araştırmak
Günümüz demokrasilerini tartışmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Liberaliz ve demokrasiyi tarihsel ve teorik olarak bilmek ve günümüz demokrasilerini bu perspektifle değerlendirebilmek
Dersin İçeriği
Liberalizm, tarihsel ve teorik çerçeve
Demokrasi, tarihsel ve teorik çerçeve
Liberalizm ve demokrasi arasındaki ilişkiler
Günümüz demokrasileri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Atilla Yayla, Liberalizm
Atilla Yayla, Siyaset Teorisine Giriş
Mustafa Erdoğan, Aydınlanma, Modernlik ve Liberalizm
Diğer Kaynaklar
Liberal Düşünce dergileri
Mustafa Erdoğan, Liberal Toplum Liberal Siyaset
Materyal
Dokümanlar
Yok
Ödevler
Bir Araştırma Ödevi
Sınavlar
Ara Sınav
Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5