of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6144
Türkiye’de Kamu Politikası ve Kanun Yapım Süreci
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Elvettin AKMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kamu politikaları, kamu yönetimi disiplininin uygulamaya ve sorun çözmeye yönelik bir alt kümesi olup devletin kendi başına veya özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla toplumu ilgilendiren konulardaki sorunların belirlenmesi, bu sorunları çözmeye yönelik siyasaların oluşturulma, gündeme gelme/getirilme, uygulanma ve değerlendirilmesiyle ilgilenen bir bilim dalıdır.
Dersin Hedefleri
Öğrencinin kamu politikasının tanımı ve temel özelliklerini öğrenmesi
Öğrencilerin kamu politikası aktörlerini öğrenmesi
Öğrencinin kamu politikası oluşturma sürecini öğrenmesi
Öğrencinin Türkiye'de kamu politikası ve kanun yapım süreci oluşturma sürecini öğrenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Kamu politikalarının oluşturulma şartlarını, sürecini ve politika aktörlerini öğrenir,
Kanun yapım sürecini öğrenir
Dersin İçeriği
Dersin içeriğini oluşturan temel konular; politika ve kamu politikası kavramları ile benzer kavramlar, kamu politikası süreci ve unsurları, politikaların belirlenmesi, politika oluşturma sürecinde rol oynayan aktörler, kanun yapım süreci ve politikaların uygulanması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
60
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
• Yıldız, Mete ve Zahid Sobacı (2013), Kamu Politikası, Adres Yayınları, Ankara.
• Çevik, Hasan Hüseyin ve Demirci, Süleyman (2012), Kamu Politikası, Seçkin Yayınları, Ankara.
• Kaptı, Alican (2011), Kamu Politika Süreci, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
• Kartal, Filiz (2011), Türkiye´de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, Ankara: TODAİE Yayınları.
• Bakırcı, Fahri (2000), TBMM’nin Çalışma Yöntemi, İmge Kitabevi, Ankara.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5