of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6145
Türkiye’de ve Dünya’da Kamu Yönetimi Eğitimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Elvettin AKMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dünyada kamu yönetimi eğitimi başlangıçta devletin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu çerçevede farklı ülkelerde kamu yönetimi okulları kurulmuştur. Ülkemizde de benzer amaçla Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kurulmuştur. Ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde Amme İdaresi Kürsüsü kurulmuştur. 2547 sayılı kanun ile 1981 yılında YÖK’ün kurulması ile birlikte kamu yönetimi öğretimi yapan yükseköğretim kurumlarında artış yaşanmıştır. Ancak lisansüstü düzeyde kamu yönetimi eğitimi ve öğretimi üzerine pek düşünülmemiştir. Bu ders ile kamu yönetimi eğitimine ilişkin teorik alt yapı, kamu yönetimi eğitimin tarihçesi ve dünyada ve Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi hakkında bilgi sunmaktır.
Dersin Hedefleri
Kamu yönetimi eğitimi hakkında bilgi vermektir
Dersin Öğrenme Çıktıları
Farklı ülkelerdeki kamu yönetimi hakkında bilgi sahibi olur.
Osmanlı’da ki kamu yöneticilerinin eğitimini öğrenir.
Dünya’da kamu yönetimi eğitimi hakkında bilgi sahibi olur ve analiz eder.
Türkiye’de kamu yönetimi eğitiminin mevcut durumunu bilir.
Dersin İçeriği
Olgusal ve kuramsal boyutlarıyla kamu yönetimi eğitimi, kamu yönetimi eğitiminin tarihsel kökenleri, Osmanlı’da Mülki İdarecinin eğitimi, Dünya’da kamu yönetimi eğitimin genel çerçevesi ve karşılaşılan sorunlar, Dünya’da başlıca kamu yönetimi okulları, Fransa’da kamu yönetimi eğitimi, ABD’de kamu yönetimi eğitimi, Çin’de kamu yönetimi eğitimi, Birleşik Krallıkta kamu yönetimi eğitimi, Türkiye’de Cumhuriyet sonrası kamu yönetimi eğitiminin gelişimi, TODAİE’nin kamu yönetimi eğitimindeki yeri, Türkiye’de kamu yönetimi eğitimi alanında düzenlenen bilimsel etkinlikler ve Kamu Yönetimi eğitiminde kalite ve akreditasyon konuları ele alınacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
60
Ödevler
2
20
40
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Murat OKÇU, Bekir PARLAK ve Elvettin AKMAN, Kamu Yönetimi Eğitimi, Geçmişten Geleceğe Küresel ve Ulusal Perspektifler, Ekin Yayınevi, Bursa, 2015.
Ahmet Hamdi AYDIN vd. Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetiminde Eğitim ve Araştırma, VII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) II. Kitap, Kahramanmaraş, 2013
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
5
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5