of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6147
Türkiye'de Demokrasi ve İnsan Hakları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Günümüzde insan hakları kavramı ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli hale gelmiştir. Ayrıca demokrasi ve insan hakları arasında güçlü ilişkiler vardır. Günümüz demokrasilerinin anlaşılması, bu ilişkileri idrak etmeyi de gerektirmektedir. Dersin amacı, demokratikleşme serüveni devam eden bir ülke olarak Türkiye’de insan haklarının ve sorunların araştırılması ve tartışılmasıdır.
Dersin Hedefleri
Demokrasi ve insan hakları kavramlarını tarihsel ve teorik olarak araştırmak.
Bu kavramlar arasındaki ilişkileri araştırmak ve kavramak
İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde nasıl korunduğunu araştırmak, tartışmak
Türkiye’de insan haklarının nasıl korunduğunu araştırmak
Çeşitli insan haklarına odaklanmak ve bunların Türkiye’deki durumunu araştırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Demokrasi ve İnsan Hakları Kavramlarını bilmek ve tartışabilmek
Kavramların Tarıhsel Gelişimi, Özelliklerini bilmek ve tartışabilmek
İnsan Haklarının Korunmasının nasıl olduğunu bilmek ve tartışabilmek
Tükiye’de İnsan Haklarının durumunu bilmek ve araştırabilirmek
Dersin İçeriği
Demokrasi ve İnsan Hakları Kavramları
Kavramların Tarıhsel Gelişimi, Özellikleri
İnsan Haklarının Korunması
Tükiye’de İnsan Hakları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
0
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
50
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku
Diğer Kaynaklar
Özgürlük Perspektifinden Hukuk ve Demokrasi
Materyal
Dokümanlar
Yok
Ödevler
Bir ödev
Sınavlar
Ara sınav
Final Sınavı
Materyal Diğer
Yok
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
3
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5