of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM6148
YEREL YÖNETİMLERDE YENİ EĞİLİMLER
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Çiğdem AKMAN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencileri yakın dönemde yerel yönetimler alanında ortaya çıkan ulusal ve uluslararası gelişmelerden haberdar etmektir. Böylece onların hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri kuramsal çerçevede ve uygulama örnekleri açısından anlamasını sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin uluslararası alanda yerel yönetimler hakkında yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması.
Öğrencilerin Türkiye'de yerel yönetimler konusunda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi sahibi olması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Yerel yönetimler alanında ortaya çıkan yeni siyasal, yönetsel, mali-ekonomik, sosyo-kültürel ve teknolojik değişim ve dönüşümleri öğrenir,
Yerel yönetimler alanında yaşanan yönetsel reformun etkilerini, görev, yetki, sorumluluk ve kaynaklar alanında, merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkilerinde, yerel yönetimlerin organlararası ilişkilerinde ve yerel topluluk-yerel yönetim ilişkileri bakımından irdeler,
Dünya’da ve Türkiye’de etkili olan yerelleşme politikalarının etkilerini takip eder.
Dersin İçeriği
Yerelleşme politikaları, yerel yönetimler reformuna yönelik yeni yaklaşımlar, yönetsel reformun dinamikleri, merkezi yönetim-yerel yönetimler ilişkileri, yerel yönetimlerin organlarının göreve gelişi ve organlararası ilişkiler, yerel yönetim-yerel topluluk ilişkileri, yerel yönetim teşkilatının modernizasyonu, yeni yönetim araçlarının uygulamadaki durumu, doğrudan demokrasi ve katılımcı yönetim araçları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
0
0
0
Ödev
1
60
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
• Elcock, H. (2005) Local Government: Policy and Management in Local Authorities, New York: Routledge.
• John, P. (2001) Local Governance in Western Europe, London: Sage Publication.
• Keleş, R. (2011) Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul: Cem Yayınevi.
• Morphet, J. (2008) Modern Local Government, London: Sage Publication.
• •Mouritzen, P.E. ve J.H. Svara (2002) Leadership at the Apex: Politicians and Administrators in Western Local Governments. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
• Özgür, H. ve M. Kösecik (2007) Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar, Cilt I ve II, Ankara: Nobel.
• Ökmen, M. (2015) Yerel Yönetimlerde Güncel Gelişmeler, Bursa, Ekin Yayınevi.
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
-
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
4