of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM9610
Cumhuriyet Dönemi Türk Siyasi Hayatı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Dersin Yardımcıları
7-Ali Cem Göz
Dersin Amacı
Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde Türk Siyasi Hayatı, konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından kronojik bir dönemleme esas alınarak incelenecektir.
Dersin Hedefleri
1) Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar devam eden dönemde Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak 2) Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimine etki eden temel faktörleri kavramak 3) Türk Siyasi Hayatı’ndaki mevcut güncel sorunların tarihsel arka planını anlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar devam eden dönemde Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olur. 2) Türk Siyasi Hayatı’nın gelişimine etki eden temel faktörleri kavrar. 3) Türk Siyasi Hayatı’ndaki mevcut güncel sorunların tarihsel arka planını anlar.
Dersin İçeriği
Kurtuluş savaşı dönemi, cumhuriyetin ilanı ve fırkaların oluşumu, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş, askeri müdahaleler ve demokrasiye geçişler
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
5
14
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
5
14
70
Ödev
1
50
Ödevler
1
14
14
Devam
0
0
Sunum
2
14
28
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Metin Heper- Türkiye’nin Siyasal Hayatı Metin Heper- Türkiye’de Devlet Geleneği Feroz Ahmad- Modern Türkiye’nin Oluşumu Kemal H. Karpat- Türk Demokrasi Tarihi Sina Akşin- Kısa Türkiye Tarihi Bernard Lewis- Modern Türkiye’nin Doğuşu Tevfik Çavdar- Türkiye’nin Demokrasi Tarihi Mete Tunçay vd.- Çağdaş Türkiye
Diğer Kaynaklar
-
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
2