of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM9611
Çağdaş Siyasal Düşünceler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Şaban SİTEMBÖLÜKBAŞI
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör. Ali Cem GÖZ, Arş.Gör. Mücahit AVCI
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, çağdaş siyasal düşünceleri öğrencilere ana hatlarıyla öğretmektir.
Dersin Hedefleri
1) Öğrencilerin, İdeolojilerle İlgili Bakış Açısı Kazanmalarını Sağlamak
2) Öğrencilerin, Siyasal Yaşamda Günümüzde Ortaya Çıkan Değişimlerin Arka Planını Anlayabilmelerini Sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler, yarı yıl sonunda liberalizm, muhafazakârlık, milliyetçilik, feminizm, modernizm, post modernizm, sosyalizm gibi ideolojiler hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olacaklardır
Dersin İçeriği
Liberalizm, muhafazakarlık, milliyetçilik, feminizm, modernizm, post modernizm, sosyalizm gibi ideolojilere değinilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
5
10
50
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
3
10
30
Ödev
1
50
Ödevler
1
3
3
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
50
50
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
50
50
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
183
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
...............
Diğer Kaynaklar
...............
Materyal
Dokümanlar
...............
Ödevler
...
Sınavlar
...
Materyal Diğer
...
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
4