of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
02KAM9612
Siyasal İletişim ve Medya
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Nedret ÇAĞLAR
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları ele alarak, siyasal iletişim alanının diğer disiplinlerle olan bağıntısını ve siyasal iletişim türlerinin irdelenmesini sağlamak, siyasal kampanya sürecinde reklam ve halkla ilişkilerin yerini ve dünyadan çeşitli siyasal kampanya örneklerini incelemek amaçlanmıştır. Medyanın etkisini degerlendirmek.
Dersin Hedefleri
Siyasal iletişim kavramının tanımı, siyasal iletişim çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendirmek Siyasal iletişim sürecinde yer alan aktörlerin, siyasal iletişimdeki yerini ve önemini saptamak. Medyadaki siyasal iletişim çalışmalarını değerlendirmek. Siyasal iletişim tekniklerini ve türleri hakkında bilgi vermek. Siyasal iletişim ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıyı kurmak Dünya'dan ve Türkiye'den örnekler vermek medyada siyasal iletişim kapsamında verileri yorumlamak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İletişim ve siyaset hakkında yorum yapabilecek. Teknolojik, kültürel ve sosyal değişimleri takip edebilecek ve bunları alanına uyarlayabilecek. Siyasal iletişim türleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacak. Siyasal iletişim ile diğer disiplinler arasındaki bağlantıyı kurmak Siyasal iletişim sürecinde yer alan tüm aktörlerin, siyasal iletişimdeki yerini ve önemini saptamak.
Dersin İçeriği
Siyasal iletişim olgusu ve sürecinin tanımlanması, siyasal iletişimin diğer disiplinlerle ilişkisi, siyasal iletişim yöntem ve teknikleri, siyasal iletişim ve medya ilişkisi, siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar, siyasal partiler,Siyasal Pazarlama, Siyasal Reklamcılık, partilerin iletişim stratejileri, Siyasal iletişim sürecinde kullanılan yöntem ve teknikler, dünyadan ve Türkiye' den örnekler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
1
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
1
30
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
--
Diğer Kaynaklar
Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, Mediacat Yay., 3. Baskı, İstanbul,2007,Aysel Aziz, Siyasal İletişim, Nobel Yay.,İstanbul, 2007,Abdullah Özkan, Siyasal iletişim, Partiler, Seçimler, Stratejiler, Nesil yay., 2004, Brian Mcnair,An Introduction to Political Communication,Routledge, 2003,
Materyal
Dokümanlar
--
Ödevler
--
Sınavlar
--
Materyal Diğer
--
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Kamu Yönetimi alanındaki temel bilgileri (siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre, kamu hukuku) öğrenmek ve kavramak
4
2
Kamu Yönetimi alanındaki güncel sorunları algılayarak, yorumlar yapmak ve çözümler önerebilmek
5