of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5001
Fen Bilimlerinde Kavram Öğretimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Süleyman AKÇAY
Dersin Yardımcıları
3-Süleyman AKÇAY
Dersin Amacı
FEN EĞİTİMİNDE KAVRAMLAR VE BUNLARIN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK.
Dersin Hedefleri
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE AYNIDIR.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Doğal Olaylar ve Gözlem. Gözlem Tekniklerinde Gelişmeler
Deneysel Metotlarda Tarihsel Gelişmeler
Kalitatif ve Kantitatif Özelikler
Olgulardan kavramlara geçiş
Fen Bilimlerinde kavram oluşumu
Kavramların oluşumunda ve kullanımında dil sorunu
Yanlış kavram oluşumu ve bunu gidermeye dair strateji ve yöntemler
Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar
Dersin İçeriği
Doğal Olaylar ve Gözlem. Gözlem Tekniklerinde Gelişmeler
Deneysel Metotlarda Tarihsel Gelişmeler.
Kalitatif ve Kantitatif Özelikler.
Olgulardan kavramlara geçiş
Fen Bilimlerinde kavram oluşumu
Kavramların oluşumunda ve kullanımında dil sorunu
Yanlış kavram oluşumu ve bunu gidermeye dair strateji ve yöntemler
Kavram öğretiminde yeni yaklaşımlar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Novak, J. D. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Press.
Wagner, C (1974). Doğabilimsel ve Teknik Araştırma Yöntemleri, Çev: Zeki Tez, Değişim Yayınları
Limón, M., & Mason, L. (Eds.). (2002). Reconsidering conceptual change: Issues in theory and practice. Hingham^ eMA MA: Kluwer Academic Publishers.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
 
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme