of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5003
Fen Bilimlerinde Program Geliştirme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Süleyman AKÇAY
Dersin Yardımcıları
3-Süleyman AKÇAY
Dersin Amacı
Genel manada öğretim programları (müfredat) geliştirme yaklaşımları ve teorileri hakkında bilgi sahibi olmak. Özel olarak ise Fen programlarını hakkında tartışabilecek alt yapıya kavuşmak.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Programları Geliştirme Yaklaşımları ve Teorileri
Müfredat Geliştirmede İhtiyaç Belirleme ve Öğretim Programı Tasarımı
Pilot Müfredatın Geliştirilmesi ve Uygulanması
Uygulamanın Planlama ile İlişkileri
Programın Yaygınlaştırılmasına Dair Yaklaşımlar
Program Değerlendirme Modelleri
Programın Öğrenci, Öğretmen, Okul, Veli ve Toplumsal Beklentiler Bağlamında Değerlendirilmesi
Dersin İçeriği
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
Demirel, Ö. (2004). Eğitimde program geliştirme. PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK
Yilmaz, H., Turkmen, H., Pedersen, J. E., & Huyuguzel Cavas, P. (2007). Evaluation of pre-service teachers' images of science teaching in Turkey. Faculty Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, 80.
Akçay, S. (2014). The Consistency among Curriculum, Textbooks and Placement Tests in Terms of Elementary Biology Education in Turkey. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 01-24.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
1
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0