of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5009
Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejileri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi F. Osman PEKEL
Dersin Yardımcıları
Yok
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenciler;
Kavram yanılgılarının özelliklerini, nasıl oluştuğunu,
Kavram yanılgılarının teşhisinde kullanılan güncel araştırma ve öğretim yöntemlerinin özellikleri,
Kavram yanılgılarının ortadan kullanılmasında kullanılan güncel araştırma ve öğretim yöntemleri ve uygulama esasları,
Kavramsal değişim yaklaşımı, analojiler, kavramsal değişim metinleri, çürütme metinleri
hakkında teorik bilgi ve uygulama düzeyine erişeceklerdir.

Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktılarıyla aynıdır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Edindiği bilgileri multidisipliner alanlara uygulayabilir
Bu derste öğrendiği araştırma yöntem ve tekniklerini kendi çalışmalarında uygulayabilir.
Bilimsel ve analitik düşünebilir
En yeni yöntem ve tekniklerle öğrencilerinin kavram yanılgılarını belirleyerek ortadan kaldırabilir.
Dersin İçeriği
Bu dersi alan öğrenciler fen eğitiminde kavram yanılgılarının sebeplerini, öğrencilerdeki kavram yanılgılarının teşhis edilme yöntemleri, kavram yanılgılarıyla en yeni ve etkili bilimsel tekniklerle başa çıkma yöntemleri hakkında teorik ve pratik bilgi sahibi olarak bu konuda bilimsel araştırma-uygulama ve yorum yapabilecek düzeye erişebileceklerdir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
21
4
84
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
206
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders sırasında dağıtılacaktır.
Diğer Kaynaklar
PEKEL F.O. 2005 DNA, Gen Koromozom KAvramlarının Öğretiminde KAvramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi, Atatürk University, Institue of Science, Biology Education, Unpublished PhD Thesis.

Bahar M, 2003 Misconceptions in Biology education and Conceptual Change Strategies KUYEB 3(1), 27-64.

Özlem Sıla Çakır, Ömer Geban, Nejla Yürük (2002). Effectiveness of conceptual change text-oriented instruction on students" understanding of cellular respiration concepts.. Biochemistry and Molecular Biology Education, 30(239-243).
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
2
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
2