of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5012
İleri Kimya II
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrenciye bağımsız düşünme, çalışma, bilgi edinme ve araştırma yapma alışkanlığı kazandırmak, öğrencinin bilgi ve becerisini kullanarak kendi basma yargılara varmasını sağlamak, öğrencinin kendine güvenmesini sağlayarak bilimsel tartışmalara katılmaya, yeni metot ve teknikler aramaya özendirmek, bilimsel çalışma yönteminin gerektirdiği akılcı düşünme tavrını benimsetmek ve sorumluluk duygusu kazandırmak, fen eğitiminde kimya ile ilgili olaylar üzerinde bizzat derinlemesine inceleme, gözlem, deney yaptırmak suretiyle öğrencinin daha ileri seviyede düşünmesini sağlamak.
Dersin Hedefleri
Dersin amaçları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Kimyanın daha özel ve çeşitli konularında temel ve gerekli bilgiye, altyapıya sahip olma
2) Kimya bilgisini ve kavrayışını alışılmamış yapıdaki kalitatif ve kantitatif problemlerin çözümüne uygulama becerisi kazanma
3) Konu ile ilgili bilimsel verileri bir araya getirme ve yorumlama, ilgili bilimsel ve etik hususlardaki görüşünü yansıtarak karar verme becerisi kazanma
4) Kimyadaki lisans seviyesinin üzerine bir bilgi ve kavrayış kazanma ve böylece araştırma kapsamı içinde fikirleri geliştirme ve uygulamada özgünlük için temel oluşturma
5) Kimyasal bilgi ve verilerle ilgili hesaplama ve veri işleme becerileri kazanma
6) Gözlem ve ölçüm yoluyla kimyasal özelliklerin, kimyasal olay ve değişikliklerin izlenmesi ve sistematik ve güvenilir kaydetme ve belgeleme becerileri kazanma
7) Bilgiyi, fikirleri, sorunlar ve çözümlerini konu hakkında bilgi sahibi olan dinleyicilere aktarma becerisi
8) Yeterli derecede bağımsızlıkla daha ileri düzeyde çalışma yapmak için gerekli öğrenme becerileri kazanma
Dersin İçeriği
Temel Kavramlar, Asitler ve bazlar, Asit-Baz Dengeleri Ek Konuları, Çözünürlük kavramı ve iyon dengeleri, entropi ve serbest enerji kavramları, organik kimyaya giriş, polimer kimyası
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
2
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
10
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğrencilerin ders esnasında tuttuğu notlar
Diğer Kaynaklar
1-Erdik, E., Sarıkaya, Y. 2005, Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitabevi, Türkiye.
2-Saçak, M. 2000, Polimer Kimyası, Gazi Kitabevi, Türkiye.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
 
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme