of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5014
Çevre Kimyası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fen Bilgisi Eğitimi için gerekli olan çevre bilgisinin verilmesi, çevre kirliliğine neden olan kirleticilerin tayin edilme yöntemleri, doğal sular, içme- kullanma sularının mevcut durumları, kirlilik durumlarının belirlenmesi için kullanılan parametreler, toprak ve hava kirleticileri hakkında teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Dersin amaçlarıyla aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Çevre kimyası temel kavramlarının verilmesi
2) Su kimyası hakkında temel teorik ve uygulama bilgilerin verilmesi
3) Toprak ve hava kirleticilerinin kimyasal yapılarının incelenmesi
4) Fen Bilgisi Eğitimi için gerekli çevre kirliliği durumunun incelenmesinde kullanılan parametrelerin belirlenmesi
5) Çevre kirliliği tayininde kullanılan kimyasal analiz yöntemleri
6) Toprak kirliliğinin çevreye etkisi
7) Su kirliliğinin çevreye etkisi ve su kirleticileri, nedenleri
8) Hava kirliliğine neden olan faktörler, bu faktörlerin etkisini minimize etme yolları
9) Çevre bilincinin aşılanması
10) Fen Bilgisi Eğitimi için çevre kimyası dersinin öneminin kavratılması ve toplumda farkındalık oluşturma
Dersin İçeriği
Çevre kimyası ve temel konular, Kimyasal kavramların kısaca hatırlatılması, numune alma ve saklama, analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, kimyasal analizlerde hata hesaplamaları, tampon çözeltiler ve standart çözeltilerin hazırlanması, pH, indikatörler, renk, bulanıklılık, asidite, alkalinite, sertlik, klor ve klorür kimyası, demir ve mangan, iyon değişim reaksiyonları, kimyasal analiz ve kullanılan yöntemler, çevredeki eser elementler, siyanür kimyası, biyokimyasal tepkimeler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
3
30
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
2
20
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
3
30
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğrencilerin ders esnasında tuttuğu notlar
Diğer Kaynaklar
1-Genel Kimya I ve II, Petrucci, Harwood, Herring (8. Baskıdan Çeviri) Palme
Yayıncılık, Ankara, 2002.
2- Environmental Chemistry (Fifth Edition),Stanley E. Manahan , Lewis Publishers,
(1991 )
3- Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Bilge Yayıncılık, Ankara, 1994.
4- Environmental Chemistry, John Wright, Routledge Taylor and Francis Group, New
York 2003.
5- Environmental Chemistry: Asian Lessons, Vladimir N. Bashkin, Kluwer Academic
Publishers, t, 2003.
6- Environmental Chemistry (second edition) Peter O’Neill, Chapman & Hall , London,
1993.
7-http://www.rshm.gov.tr/.
8-http://www.cevreorman.gov.tr/
9-Molina et al., Science, 1987.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
0
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0