of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5015
Alerjik Polenlerin Haritasının Çıkartılması
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciler,polenlerle ilgili başlıca araştırma ve takip yöntemlerini öğreneceklerdir.
Dersin Hedefleri
Polenlerle ilgili nitel ve nicel araştırmalara yönelik çeşitli veri toplama yöntemlerini ve belirli süreçlerden geçerek polen haritalarınıyapmayı her boyutuyla uygulamalı olarak öğreneceklerdir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu derste öğrenciler,polenlerle ilgili başlıca araştırma ve takip yöntemlerini öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler, polenlerle ilgili nitel ve nicel araştırmalara yönelik çeşitli veri toplama yöntemlerini ve belirli süreçlerden geçerek polen haritalarınıyapmayı her boyutuyla uygulamalı olarak öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler,polenlerle ilgili başlıca araştırma ve takip yöntemlerini öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler, polenlerle ilgili nitel ve nicel araştırmalara yönelik çeşitli veri toplama yöntemlerini ve belirli süreçlerden geçerek polen haritalarınıyapmayı her boyutuyla uygulamalı olarak öğreneceklerdir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kapla,M Adhesive and Mounting Media in Aerobiological Sampling
Diğer Kaynaklar
Polen ve Allerji
Materyal
Dokümanlar
Yabancı Kaynaklı kitaplar,Laboratuvar Preperatları ve malzemeleri
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
0
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0