of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5016
İleri Biyoloji I
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Yasin EREN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Temel biyoloji bilgisini geliştirmek
Dersin Hedefleri
Güncel biyoloji bilgilerini öğrencilere aktarmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Biyomolekülleri, hücrelerin yapı ve fonksiyonlarını ilişkilendirir.
Canlı ve cansız yapıları ayırt eder, virüslerin özelliklerini bilir.
Bilimin uzun bir süreç olduğuna dair sonuç çıkarır.
Tür kavramını ve taksonomik yapıları kavrar.
Dersin İçeriği
1 Canlılık öğretisinin on teması, canlıların kimyasal içeriği
2 Su ve çevrenin canlılar için uygunluğu,karbon ve canlılardaki molekül çeşitliliği
3 Makromoleküllerin yapı ve işlevleri
4 Metabolizmaya giriş, Hücre içinde yolculuk
5 Zar yapısı ve işlevi, hücreler arası iletişim
6 Hücre döngüsü
7 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar, Tür Kavramı ve Taksonomik Yapılar
8 Ara Sınav
9 Canlılar bilimi: Virüsler, Bakteriler (Archae ve gerçek bakteriler)
10 Ökaryotlar (Protistalar. Mantarlar. Bitkiler. Hayvanlar)
11 Hayvanların sınıflandırılması
12 Bitkilerin yapısı ve özellikleri
13 Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez doku
14 Bitkisel Organlar ve Yapıları
15 Final Sınavı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
40
480
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
30
360
Ödev
2
40
Ödevler
2
80
160
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Genel Biyoloji(Canlılar Bilimi;)Abdurrahman Aktümsek, Muhsin Konuk
Diğer Kaynaklar
Biyoloji; Neil A. Campell
Genel Biyoloji; Ahmet Afyon, Mehmet Ali Kaya, Dursun Yağız
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
 
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme