of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5020
Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. F. Osman PEKEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fen alanlarındaki eğitim durumlarını en son alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirebilmek.
Dersin Hedefleri
Öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eğitim süreçlerini en yeni alternatif ölçme değerlendirme araçlarını kullanarak değerlendirebilir.
Dersin kazanımlarını alternatif ölçme araçları oluşturarak değerlendirebilir.
Çağdaş ölçme değerlendirme yöntemlerini uygulayabilir.
Dersin İçeriği
Bu derste yapılandırmacı yaklaşıma uygun, fen bilimleri eğitimi alanında çağdaş değerlendirme yaklaşımlarına yönelik teknikler ve uygulamaların incelenmesi, Fen eğitiminde uygulanan alternatif, otantik ve performans değerlendirmelere yönelik son yıllardaki çalışmaların taranarak alternetif değerlendirmelere yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Derste verilecektir.
Diğer Kaynaklar
Bahar M, 2006 Fen ve Teknoloji Öğretimi, PegemA Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara 450s.

Jonassen, D. H. (1992). Evaluating constructivistic learning. In T. M. Duffy & D. H. Jonassen (Eds.)Constructivism and the technology of instruction: A conversation(pp. 137-148). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Rust, C., O’Donovan, B. & Price, M. (2005). A social constructivist assessment process model: how the research literature shows us this could be best practice. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30(3), 231-240.

Ramsden, P. (1992) Learning to Teach in Higher Education. London, United Kingdom:

Yoo Suhyun Routledge, 2007 Literature Review on Constructivistic Assessment,
http://www.personal.psu.edu/users/s/u/suy124/pdf/INSYS%20522/Yoo_Individual%20paper.pdf
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
0
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0