of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5022
Fen Bilgisi Eğitiminde Yapılandırmacı Öğretim Modelleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersi alan öğrenciler;
yapılandırıcılığın bir öğretim kuramı değil, bilgi ve öğrenme kuramı olduğunun ayırd edebilme,
yapılandırmacı yaklaşımın fefsefesine uygun öğrenme kuramlarını bilerek bunları fen eğitiminde etkili, verimli ve profesyonel bir şekilde uygulayabilme,
beceri ve yeteneklerini kazanacaklardır
Dersin Hedefleri
Dersin Öğrenme Çıktıları ile Aynıdır
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretmen olarak yapılandırmacı yaklaşımla ilgili pedagojik bilgilere sahip olur,
Yapılandırmacı yaklaşıma uygun çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini ve ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular,
Eğitimde karşilaşilan sorunlara yapılandırmacı yaklaşimla çözümler arayabilme becerisi geliştirebileceklerdir,
Dersin İçeriği
Bu ders öğrencilere,
yapılandırmacı yaklaşımın diğer öğrenme kuramlarında farkını anlama,
fen eğitiminde yapılandırmacı yaklaşıma uygun başlıca öğrenme yöntem, tekniklerini, ölçme ve değerlendirme araçlarını tanıma ve kullanmalarına,
fırsat tanıyacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders sırasında verilecek.
Diğer Kaynaklar
Duit, R., & Treaugust, D. (1998). Learning in science: From bahaviorism towards social constructivism and beyond. In B. J. Fraser & K. G. Tobin (eds.) International Handbook of Science Education, Part 1, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Catherine Fosnote, "Constructivism: A Psychological Theory of Learning", (Ed:C. T. Fosnot), Constnlcticism: Themy, Perspectives !ind Practice, Amsterdam Avenııc, New York,
Teacher College Press, 1996.

Hanley, S., (2005). On Constructivism, Maryland Collaborative for Teacher Preparation, The Universty of Maryland at College Park, www.inform.umd.edu/UMS+State/UMD.


Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
0
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0