of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5024
Fen Eğitiminde Kimya Deneyleri Tasarlama ve Geliştirme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin fen öğretiminde laboratuar çalışmalarından yararlanmaları, bu deneyimi yaşamaları, ilgili konuyu görsel ve somut olarak anlatabilme becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bilimsel araştırma yol ve yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak ve bilimsel süreç becerilerini geliştirmelerini teşvik etmektir. Ayrıca, öğrencilerin mevcut kimya deneylerine alternatif yeni deneyler tasarlaması ve geliştirmesi, araştırma ve uygulama becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Dersin amaçları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Fen eğitiminde kimya deneylerinin öneminin kavratılması
2) Laboratuarda uyulması gereken kurallar ve güvenlik önlemleri
3) Fen Bilgisi Eğitiminde mevcut kimya deneylerini araştırma
4) Alternatif, uygulanabilir, pratik ve anlaşılması kolay kimya deneyleri tasarlama
5) Fen eğitimi için tasarlanan kimya deneylerinin geliştirilmesi ve farklı sınıf ve/veya gruplara uygulanabilirliliğinin belirlenmesi
6) Günlük yaşamdan alıntılar yapılarak kimya deneyleri tasarlama
7) Tasarlanan ve geliştirilen kimya deneylerinin uygulanması ve eksikliklerin tespit edilmesi
8) Probleme dayalı ve çözüm odaklı kimya laboratuarı çalışmalarının öneminin kavratılması
Dersin İçeriği
Fen eğitiminde kimya laboratuvarının önemi ve amacı, laboratuvarla öğretimin tarihçesi, laboratuvar çalışmalarının Fen Bilgisi Eğitimi programındaki önemi ve yeri, bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerilerinin kazandırılma yolları, deney çalışma yaprakları ve deney raporu, çalışma yaprakları çeşitleri, çalışma yapraklarının hazırlanması, laboratuvarda ölçme ve değerlendirme, değerlendirme araçları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
2
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
10
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğrencilerin ders esnasında tuttuğu notlar
Diğer Kaynaklar
1-Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I-II, Doç. Dr. İlbilge Dökme, Doç. Dr. Alev Doğan, Doç. Dr. Mehmet Yılmaz, palme yayıncılık, 2010.
2-Çepni, S. ve diğ., Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları I, Pegem Yayıncılık, 2010.
3-Çepni, S. ve diğ., Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları II, Pegem Yayıncılık, 2010.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
 
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme