of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5026
Fen ve Teknolojide Laboratuvar Teknikleri Ve Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Yasin EREN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Çalışan kişinin ve çalışma materyalinin korunması için, çalışma sırasında belirli laboratuar kurallarının, yöntemlerin, altyapı ve cihazların kullanımının öğrenilmesi
Dersin Hedefleri
Öğrencilere laboratuvar deneyimi kazandırmak
Laboratuvar güvenliği hakkında bilgilendirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Laboratuar güvenliğini tanımlar ve laboratuar güvenliğini sağlamanın önemini kavrar
Laboratuarın genel kuralları ile çalışma kurallarını öğrenir
Güvenlik bilgi formunun laboratuar çalışmalarındaki önemini açıklar
İlköğretim müfredatındaki deneyleri öğrenir ve bu deneyler ile ilgili simülasyon gösterimi yapar
Dersin İçeriği
Çalışma sırasındaki belirli laboratuar kuralları, teknikleri ve bu tekniklerin kullanılabilmesi için uygun olan cihazların kullanımı öğretmek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
40
480
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
30
360
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
7
0
Sunum
2
80
160
Uygulama
1
40
Proje
0
0
0
Labaratuvar
7
0
Laboratuvar Çalışması
6
40
240
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Laboratuvar Teknikleri; Süreyya Saltan Evrensel
Diğer Kaynaklar
Laboratuvar Teknikleri; Afyon Kocatepe Üniv. Yayını
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
0
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0