of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5027
Hucre Biyolojisi ve Kanser
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Yasin EREN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hücrenin ince yapısı ve canlılık fonksiyonlarının ve kanserin hakkında temel bilginin verilmesi
Dersin Hedefleri
Hücrenin ince yapısı ve canlılık fonksiyonlarının nasıl yürütüldüğünün kavranması
Hücrenin ultrastrüktürünün nasıl oluştuğunun öğretilmesi
Kanser hakkında bilgilendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları
Hücrenin ince yapısı öğretilmiş olacaktır.
Hücrede gerçekleşen temel olaylar öğretilmiş olacaktır.
Kanser ve oluşum nedenleri anlatılmış olacaktır.
Dersin İçeriği
Hücrenin ince yapısı, hücrede gerçekleşen biyokimyasal olaylar, kanser oluşum mekanizmaları ve kanser hücresinin özellikleri hakkında temel bilgiler öğretilecektir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
40
480
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
30
360
Ödev
2
40
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
80
160
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
40
40
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
40
40
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Karol S., Ayvalı C., & Suludere Z., Hücre Biyolojisi, Öğün matbaacılık
Diğer Kaynaklar
Lodish H. ve ark. Molecular Cell Biology, Sci. Am. Books
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
0
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0