of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5028
Öğretim Süreci
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı katılımcıları öğretim sürecinin niteliği üzerinde etkili olan etkenler konusunda bilgilendirmek, ilgili alan yazından seçilecek uygulama örnekleri ile katılımcıların süreç bilgisi ve karar alma becerilerini güçlendirmektir.
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim süreci ile ilgili temel kavramlar bilgisine sahip olur.
Öğretim sürecini epistemolojik kökenlerini inceleme becerisi geliştirir.
Öğretim süreci ile ilgili temel kavramlar bilgisine sahip olur.
Öğretimin doğası konusunda ilgili alan yazını inceler ve görüş geliştirir.
Öğretim sürecinde etkileyen temel etkenler üzerinde tartışmalara katılır ve görüş geliştirir.
Öğrenme stratejileri konusunda ilgili alan yazını inceler ve görüş geliştirir.
Öğretim stratejileri konusunda ilgili alan yazını inceler ve görüş geliştirir.
Öğretim yöntem ve teknikleri konusunda ilgili alan yazını inceler ve görüş geliştirir.
Öğretimsel taktikler konusunda ilgili alanyazını inceler ve görüş geliştirir.
Öğretim becerileri konusunda ilgili alanyazını inceler ve görüş geliştirir.
Dersin İçeriği
Ders öğrenci odaklı işlenecektir. Sınıf içerisinden dersin bir temsilcisi seçilecektir. Dersin işlenişi katılımcı öğrencilerle birlikte belirlenecektir. Örnek olarak; dersin temsilcisi olan öğrenci bir sonraki hafta işlenecek olan konuyu belirleyecek ve bunu öğrencilere sunacak. Öğrencilerle belirlenen konunun hangi yöntemle işlenmesi gerektiğine karar verecek ve bunu dersin hocasına iletecek. Bir sonraki hafta dersi alanlar, derse konuya hazırlanmış olarak katılacaklardır. Örnek işleniş yöntemleri: Anlatım, Sunum, Beyin fırtınası ve tartışma, Soru-yanıt ve diğerleri. Katılımcıların derste amaçlanan hedeflere ulaşabilmeleri için, sınav ve not kaygısından uzak bir biçimde derse katılımları gerekmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Teori ve uygulamada öğretim süreci ve temel kavramlar: Öğretim sürecini geliştirmek
Diğer Kaynaklar
1) Ders içi sunumlar
2) Richardson, V.E. (2001). Handbook of research on teaching (4th edition). New York: Macmillan.
3) Akdeniz, C. (2016). Instructional process and concepts in theory and practice: Improving the teaching process. Amsterdam: Springer (in Press)
4) Borich, G., D., Effective Teaching Methods (8th Edition), Pearson, 2013
5) Seidel, R. J, Perencevich, K. C, Kett, A. L., From Principles of Learning to Strategies for Instruction: Empirically Based Ingredients to Guide Instructional Development, Springer, 2005
6) Gunter, M. A., T. H. Estes, J. Schwab, 2003. Instruction: A models approach (4th Edition), Pearson, 2003
7) Simsek, A. (2011). Ogretim Tasarımı. [Instructional design]. Ankara: Nobel.
8) Marzano, R. J. (2003). What works in schools: Translating research into action. Alexandria, VA: ASCD
9) Marzano, R. J., Pickering, D. J. & Pollock, E. J. (2001). Classroom instruction that works. Alexandria, VA: ASCD.
10) Moore, K.D. (2000). Classroom teaching skills (5th edition). New York: McGraw Hill.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
1
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
0