of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5029
Fen Eğitiminde Fizik Deneyleri İçin Öğretim Materyali Tasarlama
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İlköğretim Fen ve Teknoloji dersi müfredatına göre fizik deneylerinin tartışılması,
Fen ve Teknoloji müfredatı çerçevesinde ilgili fizik etkinliklerinin gözden geçirilmesi ve çeşitli deneylerin analoji, bilgisayar modellemesi, laboratuvar gösterileri vb yardımıyla tasarlanması.
Dersin Hedefleri
Öğrenim çıkrıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İlköğretim düzeyi Fen ve Teknoloji dersi fizik konularına hakim olur.
İlköğretim düzeyi Fen ve Teknoloji dersi fizik deneylerine hakim olur.
Dersin İçeriği
Hareket, kuvvet, iş, enerji, enerji çeşitleri ve enerjinin korunumu, enerji kaynakları, elektrik ve manyetizma, katı, sıvı, gaz maddeler ve bu maddelerin fiziksel özellikleri gibi kavramlar, atom ve molekül modelleri gibi konular üzerinde çeşitli deneylerin tasarlanması ve var olan deneylerin gözden geçirilmesini içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hewitt, Paul G. Conceptual physics. Pearson Educación, 2002.
Diğer Kaynaklar
Tillery, Bill W., Laboratory Manual in Conceptual Physics, McGraw-Hill Higher Education, 1995
Materyal
Dokümanlar
D
Ödevler
D
Sınavlar
D
Materyal Diğer
D
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
5
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
5