of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5032
Nitel Araştırma Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere nitel araştırma yöntemleri alanında bilgi
ve deneyim kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri


Nitel araştırmada veri toplama teknikleri
nitel araştırma yöntemleri
Dersin Öğrenme Çıktıları


Nitel araştırma yöntemindeki belli başlı desenlerin temel özelliklerini karşılaştırabilecektir.
Nitel araştırma yöntemindeki temel veri toplama tekniklerini desenlerin temel özelliklerine göre açıklayabilecektir.
Belirlenen bir konuya uygun nitel veri toplayabilecektir
Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin temel özelliklerini açıklayabilecektir.
Dersin İçeriği
 
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
1
12
Ödev
1
40
Ödevler
12
1
12
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
1
1
1
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
30
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
70
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

Nitel Araştırma Yöntemleri
Prof. Dr. Ali Yıldırım, Prof. Dr. Hasan Şimşek

Diğer Kaynaklar

Nitel Araştırma ve Araştırma Tasarımı: Beş Yaklaşım arasından seçim yapma
John W. Creswell
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
5
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
5