of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5034
Nitel Veri Analizi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Seraceddin Levent ZORLUOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Nitel veri analizi dersinde, nitel araştırmanın temel özellikleri ve yöntemleri ile ilgili kavramsal bir temel oluşturulması ve uygulamalarla nitel
veri analizinin kavratılması amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
Nitel araştırmanın temel özelliklerinin öğrenir.
Nitel araştırma yöntemlerinin temellerini oluşturur.
Nitel veri toplama yöntemlerini öğrenir ve uygular.
Dersin Öğrenme Çıktıları
ders sonunda nitel analiz verilerini analiz eder hale gelme.
Dersin İçeriği
Dersin tanıtımı ve ders kurallarının belirlenmesi; Nitel araştırma yöntemleri; Nitel veri ve nitel veri analizinin genel özellikleri; Nitel veri analiziyle ilgili temel kavramlar;Nitel veri analiz türleri: Betimsel analiz ve nitel içerik analizi; Bilgisayar destekli nitel veri analizi; Nitel verinin yazımı ve gösterimi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
3
36
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
2
24
Ödev
12
40
Ödevler
12
1
12
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
70
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
30
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Stata Uygulamaları İle Nitel Veri Analizi
Hatice Özkoç, Özge Akkuş

Nitel Veri Analizinde Adım Adım Nvivo Kullanımı
Işıl Kabakçı Yurdakul
Diğer Kaynaklar
Qualitative Data Analysis Using a Dialogical Approach
Paul Sullivan


Qualitative Data Analysis from Start to Finish
Jamie Harding
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
5
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
5