of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5035
Fen Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Merve Lütfiye ŞENTÜRK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı fen bilimleri eğitimi alanında lisansüstü eğitim gören eğitimcilerin teknoloji entegrasyonunu sağlama yeterliklerinin geliştirilmesi için tasarlanan öğretim uygulamalarını öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin Hedefleri
Öğrencilerin teknolojik pedagojik alan bilgisine ait kuramsal çerçeveyi öğrenmelerini sağlamak
Teknoloji entegrasyonunu sağlamaya yönelik öğretim tasarımları hazırlama ilkelerini öğrenmelerini sağlamak
Teknopedagojik eğitim temelinde hazırlanan öğretim tasarımlarını uygulama ilkelerini öğrenmelerini sağlamak
Öğretmen yeterlikleri hakkında farkındalık kazanmalarını sağlamak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Teknolojik pedagojik alan bilgisine yönelik literatürde yer alan kavramsal çerçeveyi bilir
Teknoloji entegrasyonunun sağlandığı öğretim tasarımlarını bilir
Teknoloji ile öğretim planlama bilgi ve becerilerine sahip olur
Öğretmen yeterliklerini dönemsel olarak analiz eder
Dersin İçeriği
Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi, Teknoloji Entegrasyonu, Teknopedagojik Eğitim ile Uyumlu Öğretim Teknolojileri, Öğretim Tasarımları, Öğretmen Yeterlikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
10
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
3
30
Ödev
2
20
Ödevler
8
3
24
Devam
0
0
Sunum
2
3
6
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
1
30
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Herring, M. C., Koehler, M.J., Mishra, P. (2016) Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) for Educators, Newyork
Diğer Kaynaklar
Yanpar Yelken,T., Sancar Tokmak, H., Özgelen, S., İncikabı, L. (2013) Fen ve Matematik Eğitiminde Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Temelli Öğretim Tasarımları, Ankara.

Kabakçı Yurdakul, I. (2013). Teknopedagojik Eğitime Dayalı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
 
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme