of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5036
Eğitimde Program Geliştirme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Dr.Öğr.Üyesi Serkan Aslan
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fen bilimine ait öğretim programlarını programın boyutları açısından analiz etme ve program tasarlayıp değerlendirebilme
Dersin Hedefleri
Dersin öğrenme çıktıları ile aynıdır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eğitimde program geliştirmenin kavramsal ve kuramsal temellerini açıklar.
Eğitimde program geliştirme sürecinin aşamalarını açıklar
Eğitimde program geliştirme modellerini tartışır.
Eğitim programı tasarısı hazırlama sürecini analiz eder.
Program geliştirmede yeni yönelimleri tartışır.
Eğitim programının değerlendirme sürecini açıklar.
Uygulanmakta olan fen bilimleri programının temel özelliklerini tartışır.
Dersin İçeriği
Eğitimde program geliştirme modellerini tanımak ve bir program tasarısı hazırlamak
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
5
50
Ödevler
10
4
40
Devam
0
0
Sunum
1
14
14
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
14
14
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Yok
Diğer Kaynaklar
1-Demirel, Ö. (2017). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
2- Sömez, V. (2015). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yatıncılık.
3- Oliva, P.F. (2007). Developing th curriculum. Boston: Pearson Education.
4- Wiles, J. & Bondi, J. (2007). Curriculum development. New Jersey: Pearson-Merril Prentice Hall
5- Henson, K.T. (2006). Curriculum planning. USA: Waveland Press.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
5
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme
2