of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
05ILK5038
Fen-Matematik Entegrasyonu
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Berna Aygün
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Fen bilimleri dersi öğretim programındaki ünitelerin matematik dersi öğretim programındaki kavramlarla ilişkilendirilmesidir
Dersin Hedefleri
Matematik öğretim programındaki ünitelerin fen bilgisi kavramlarının incelenmesi
Fen bilgisi ve matematik entegrasyonu örnekleri oluşturma
Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanması
Stem etkinliklerinin incelenmesi
Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramların incelenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fen bilimleri öğretim programındaki ünitelerin matematiksel kavramların incelenmesi
Matematik öğretim programındaki ünitelerin fen bilgisi kavramlarının incelenmesi
Fen bilgisi ve matematik entegrasyonu örnekleri oluşturma
Matematiksel modelleme etkinliklerinin uygulanması
Stem etkinliklerinin incelenmesi
Dersin İçeriği
Bu ders fen ve matematik programlarındaki fen ve matematik kavramlarının incelenmesini sağlayacaktır. Bu ders öğrencilere ayrıca fen ve matematik entegrasyonunu sağlayan rutin olmayan problem durumlarını tanımalarına ve matematiksel modelleme ve STEM gibi disiplinlerarası çalışmaya izin veren etkinliklerin uygulanmasına fırsat tanıyacaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
4
40
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
10
10
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
30
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Lesh, R., Galbraith, P. L., Haines, C. R., & Hurford, A. Modeling Students’ Mathematical Modeling Competencies: ICTMA 13.
Diğer Kaynaklar
Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi. Salih Çepni (Ed.), E-STEM (Girişimcilik, Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik). Ankara: Pegem yayıncılık.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Konu ve pedagojik alan bilgisi açısından güncel bilgi ve beceriye sahip olma
 
2
Fen eğitiminde nicel ve nitel araştırmalar yürütebilme