of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5101
Lignoselulozik Maddeler Kimyası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Birol Uner
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bu kurs lignoselulozik maddeler kimyasının ilginç dünyasını tanıtacak. Öğrenciler özellikle odunu, bileşenlerini ve reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Dersin Hedefleri
1- Lignoselulozik maddelerin tanıtımı 2- Fonksiyonel guruplar ve Karbonhidrat kimyası hakkında bilgilendirilecekler 3- Seluloz ve turevlerini, hemiseluloz lignin ve ekstraktif maddeler hakkında bilgi sahibi olacaklar kullanım alanlarını öğrenecekler, 4- Kağıt hamuru hazırlama ve ağartma kimyasi hakkında bilgi sahibi olacaklar, kimyasal reaksiyonlari tahmin edebilecekler 5- Odun bileşenlerinden yeni ürünler elde edebileceklerdir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Lignoselulozik maddelerin tanıyacaklar 2- Fonksiyonel guruplar ve Karbonhidrat kimyası hakkında bilgilenecekler 3- Seluloz ve turevlerini, hemiseluloz lignin ve ekstraktif maddeler hakkında bilgi sahibi olacaklar kullanım alanlarını öğrenecekler, 4- Kağıt hamuru hazırlama ve ağartma kimyasi hakkında bilgi sahibi olacaklar, kimyasal reaksiyonlari tahmin edebilecekler 5- Odun bileşenlerinden yeni ürünler elde edebileceklerdir
Dersin İçeriği
Öğrenciler temel bilgilerle başlayacak. Bitkiyi oluşturan kimyasallar hakkında bilgi sahibi olacaklar. Seluloz lignin hemiseluloz ve ekstraktif maddeleri ve farklı ortamlarda reaksiyonlarını öğrenecekler. Bunlara ek olarak odunu ve oluşturan maddelerin kimyasal modifikasyonlarını görecekler.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
10
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
1
15
15
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
10
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
60
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Wood and Cellulosic chemistry.D.N.-S. Hon N. Shiraishi 1993 Marcel Dekker
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5