of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5106
Selüloz ve Türevleri Endüstrisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Selülozun kimyasal özelliğini kavramak, odunsu ve otsu bitkisel materyaldeki selüloz hakkında bilgi sahibi olmak, selüloz üretim metotlarını bilmek, selülozu hammadde kaynağı olarak kağıt üretimi dışında kullanımını bilmek, selülozdan rejenere lif üretimi, selülozun modifikasyon yöntemleri ve ürünlere dönüşmesini bilmek.
Dersin Hedefleri
1- Kağıt dışında selülozun kullanım alanlarını bilmek 2- Farklı kaynaklardan elde edilen selülozun özelliklerini bilmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Selüloz modifikasyon yöntemlerini bilmek 2- Rejenere selüloz üretimini bilmek 3- Selüloz esterlerini bilmek 4- Selüloz eterlerini bilmek
Dersin İçeriği
Selülozun kimyasal ve fiziksel özelliklerini bilerek, selüloz esaslı değişik ürünlere prosesini yapabilmek
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
10
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
21
21
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Şahin, H.T. 2009. Selüloz ve Türevleri Endüstrisi Ders Notları, SDU Orman Fakültesi, Isparta
Diğer Kaynaklar
1- Fengel D, Wegener G. 1984. Wood, chemistry, ultrastructure, reactions, Walter de Gruyter Public., Berlin, Germany. 2- Sjostrom, E.1993. Wood Chemistry, Fundamentals and Applications, Academic Press, San Diego, CA. 3- Shiraishi, N., Hon-N-S, D. 2001. Wood and Cellulosic Chemistry Marcel Dekker New York 4- Young, R.A. 1978. Modified Cellulosics, Academic press, NY.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi