of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5123
Isıl İşlem Görmüş Ahşap
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odunda ısıl işlem uygulamalarının öğretilmesi ve bu uygulamaların sonucunda elde edilen ürünlerin kullanım alanlarının öğretilmesidir.
Dersin Hedefleri
1. Ağaç malzemede Isıl işlem ile ilgili konularda bilgi vermek 2. Isıl işlem uygulamalarının ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisi hakkında bilgi vermek 3. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek 4. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğretmek 5. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek 6. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini anlatmak 7. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler 1. Ağaç malzemede Isıl işlem ile ilgili konularda yorum yapar 2. Isıl işlem uygulamalarının ağaç malzeme özellikleri üzerine etkisini değerlendirir 3. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmaları yorumlar 4. Araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğrenir 5. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamaları uygular 6. Sorunun tanımlanması, çözümlerin üretilmesi aşamalarında bireysel sorumluluk alabilme ve gerektiğinde takım çalışması yapmanın ve etik anlayışın önemini kavrar 7. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemi hakkında farkındalık kazanır 8. Bilimsel verilere ulaşma ve değerlendirme tecrübesi kazanır
Dersin İçeriği
Odunda ısıl işlemin geçmişi. Isıl işlem ekipmanları. Kullanılan hammaddeler. Farklı ısıl işlem prosesleri. Isıl işlemin odun özellikleri üzerine etkisi. Isıl işlem görmüş ahşabın sınıflandırılması. Bu malzemenin kullanım alanları.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
2
30
Ödevler
4
20
80
Devam
0
0
Sunum
1
4
4
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. ThermoWood Hand Book (by Finnish Thermowood Association) 2. Güller, B., Korkut, S., (2006): Isıl İşlem Görmüş Ahşap (ThermoWood), Wood Art Mobilya dekorasyon dergisi
Diğer Kaynaklar
1.Militz, H.,2002. Heat Treatment Technologies in Europe:Scientific Background and Technological State-of-Art, Proceedings of Conference on “Enhancing the durability of lumber and engineered wood products” February 11-13, 2002,Kissimmee, Orlando. Forest Products Society, Madison, US. 2.Militz, H., 2002. Thermal treatment of wood: European Processes and their background In: Annual Meeting International Research Group on Wood Preservation, Proceedings, 33, Cardiff, 10 pp. 3.Rapp, O.A., 2001. Rewiew on Heat Treatments of Wood, Printed by The European Commission Research Directorate, Belgium, ISBN:3-926301-02-3. 4.Vııtanen, H., Jämsä, S., Paajanen, L., Vııtanıemı, P., 1994. The Effect of Heat Treatment on the Properties of Spruce. Apreliminary Report. Paper Prepared for the 25th Annual Meeting, Bali, Indonesia May 29 - June 3. 1994 5.Sevim Korkut, D., Guller, B., 2008. The effects of heat treatment on physical properties and surface roughness of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) wood, BIORESOURCE TECHNOLOGY, 99 : 2846-2851 6.Kamdem,D.P., Pizzi,A.,Triboulot,B.C.,2000. Heat-treated timber:potentially toxic byproducts presence and extent of wood cell wall degradation, Holz als Roh-und Werkstoff 58,253-257 7.Kamdem,D.P., Heat Treatment: Can It Replace Preservatıves?, CWPA Proceedings, 2002, 122-131 pp. 8.Bengtsson, C.; Jermer, J.; Brem, F., 2002. Bending strength of heat-treated spruce and pine timber In: Annual Meeting International Research Group on Wood Preservation, Proceedings, 33, Cardiff Wales, UK, 12 -17 May 9.Del Menezzi, CHS. Tomaselli, I., 2006. Contact thermal post-treatment of oriented strandboard to improve dimensional stability: A preliminary study. Holz als Roh- Werkst. v. 64, n. 2, p. 212-217 10.Kim, G-H.; Yun, K-E.; Kim, J-J., 1998. Effect of heat treatment on the decay resistance and bending properties of radiata pine sapwood. Material und Organismen 32(2):101-108 11.Kubojima, Y.; Okano, T.; Ohta, M., 2000. Bending strength and toughness of heat-treated wood J. Wood Sci. 46(1):8-15 12. Matsumoto, T.; Matsumoto, H.; Fujimoto, N.; Fujimoto, Y.; Murase, Y., 2001. Influence ofthermal treatments on the mechanical properties of wood. In: International IUFRO Wood Conference Proceedings, 7, Tsukuba: p 4.
Materyal
Dokümanlar
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılır.
Ödevler
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlar
Öğrenci bilgi sistemi ve/veya enstitü web sayfasında ilan edilir
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi