of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5124
Egzotik Ağaçların Teknolojik Özellikleri
2.00
1.00
1.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ticari önemi olan ve özellikle mobilya kaplama üretiminde, ayrıca yer vb. döşeme materyali olarak kullanılan egzotik ağaç türlerinin özelliklerinin öğretilmesidir. Böylelikle bu türlerin kullanım alanlarının doğru belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca uygulamalı olarak bazı türlerin makroskopik ve anatomik teşhis anahtarlarından teşhisinin yapılabilmesi yetisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Orman Ürünleri sektöründe ticari önemi olan yabancı ağaç türlerinin özelliklerini öğretmek 2. Orman ürünleri sektöründe ticari önemi olan yabancı ağaç türlerinin kullanımını öğretmek 3. Bir türün teknolojik özelliklerinden hareketle kullanım alanları hakkında yorum yapabilme becerisi kazandırmak 4. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını açık ve anlaşılır şekilde ifade edebilme becerisi kazandırmak 5. Yabancı kaynaklardan araştırma ve çeviriler ile yabancı dil seviyesini arttırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Endüstriyel olarak önemli olan bazı yabancı ağaç odunlarının hazır preparatlarından ve görüntülerinden makroskopik ve mikroskopik teşhisini en azından cins bazında yapar 2. Eline aldığı bir örnek üzerinde, örneğin özelliklerinden hareketle yorumlar yapar (örnek üzerindeki kusurların olası sebepleri, yıllık halka yapısından hareketle büyümesi, kullanım alanları vb.) 3. Endüstriyel olarak önemli olan bazı yabancı ağaç odunlarının kullanım alanları hakkında karar verir 4. Bir türün özelliklerinden hareketle kullanım alanları hakkında yorum yapar 5. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme tecrübesi artar 6. Endüstriyel olarak önemli olan bazı yabancı ağaç türlerinin odun özelliklerini değerlendirir 7. Odun örneğinden türün tanınması için gerekli aşamaları tanımlar 8. İşlenmiş örneğinden türün tanınması için gerekli aşamaları tanımlar
Dersin İçeriği
Ağaç malzemede teknolojik özellikler. Teknolojik özellikleri etkileyen faktörler. Teknolojik özelliklerin ağaç türlerine göre değişimi. Ticari önemi olan egzotik ağaç türlerinin fiziksel, anatomik ve mekanik özellikleri. Ağaçların teknolojik özelliklerine göre kullanış yerlerinin seçimi.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
3
30
Ödevler
4
21
84
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
14
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Bozkurt, Y., Erdin, N., (1998).Ticarette Önemli Yabancı Ağaçlar 2. Lincoln,W.A. (1991): World woods in color, Linden pub. Co. ISBN:0-941936-20-
Diğer Kaynaklar
1. Kukachka, F.B. Properties of Imported Tropical Trees, Forest Product Lab. FPL 125, Madison, US.
Materyal
Dokümanlar
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden paylaşılır.
Ödevler
Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ilan edilir.
Sınavlar
Öğrenci bilgi sistemi ve/veya Fen Bilimleri Enstitü web sayfasında ilan edilir
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi