of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5125
Odun-Kompozit Malzemeler
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odun-Kompozit malzemelerin çok yönlü tanıtılması
Dersin Hedefleri
1. Odun kompozitleri hakkında detaylı bilgi vermek 2. Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek 3. Sorunların çözümünde ,araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, bireysel sorumluluk alabilme ve takım çalışması yapmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğretmek 4. Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi vermek 5. Kompozit mantığını ve Odun , odun kökenli hammaddelerin diğer malzemelerle nasıl kombine edilerek yeni özellikteki malzemeler haline geldiğini öğretmek 6. Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak 7. Sorunların çözümünde ,araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, bireysel sorumluluk alabilme ve takım çalışması yapmanın önemini ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğrenecektir Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler 1-Odun kompozitleri hakkında detaylı bilgi sahibi olacaktır ( üretim teknolojileri, özellikleri, kullanım alanları) 2-Ulusal ve uluslar arası düzeyde konu ile ilgili sorunlar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaktır 3-Sorunların çözümünde ,araştırma yapma, bilgiye ulaşma, bilgiyi yorumlama, neden-sonuç ilişkisi kurma, bireysel sorumluluk alabilme ve ve analitik düşünmenin gerekliliğini öğrenecektir 4-Sorunların çözümü için geliştirilen yeni teknik ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaktır 5-Kompozit mantığını ve Odun , odun kökenli hammaddelerin diğer malzemelerle nasıl kombine edilerek yeni özellikteki malzemeler haline geldiğini öğrenecektir 6-Problemlerin çözümünde kişisel sorumluluk alma, bilgiye ulaşma, yorum yapabilme, takım çalışmasının önemini ve gerekliliğini öğrenecektir 7- Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını her ortamda sistematik , açık ve anlaşılır bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin öneminin farkında olacaktır 8-Bilimsel verilere ulaşmayı öğrenecek dil seviyesi gelişecektir
Dersin İçeriği
Odun kompozitlerinin tarihçesi.Temel kavramlar. Odun kompozitleri üretiminde kullanılan ağaç türleri ve özellikleri. Odun kompozitlerinin sınıflandırılması ve üretim teknikleri. Kompozitlerin fiziksel ve mekanik özellikleri ve kulanım yerleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
2
32
Ödev
3
30
Ödevler
7
11
77
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
19
19
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
172
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Güller, B., 2001. Odun Kompozitleri, SDU Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A, Sayı:2 MALLICK,P.K., Composites Engineering Handbook, Marcel Dekker,Inc., Newyork USA, 1997.
Diğer Kaynaklar
HAYGREEN,J.G., BOWYER,J.L., Forest Products and Wood Science,Third Edition. Iowa State Üniversity Press,Ames,Iowa,USA,1996. Forest Products Laboratory, Wood Handbook, Madison,WI: U.S.Department of Agriculture, Forest Service, 1999 [www.fpl.fs.fed.us MALONEY,T.M.,The Family of Wood Composite Materials, Forest Products Journal, Vol:46, No:2,1996. Smulski, S., (1997): Engineered Wood Products, PFS Research Foundation, Madison, US. Matthews, F.L., Rawlings, R.D., (1996):Composite Materials:Engineering and Science, published by Chapman and Hall, London, UK.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi