of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5127
Odun Anatomisi ve Görüntü Analizi
2.00
2.00
2.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odun anatomisi ile ilgili tanım ve kavramlara ileri düzeyde bakış, anatomik özelliklerden yararlanılarak tür teşhisi yapma becerisinin geliştirilmesi. Laboratuar çalışma tekniklerinin öğretilmesi. Görüntü analiz programlarıyla anatomik özelliklerin ölçülmesinin öğretilmesi.
Dersin Hedefleri
1- Odun anatomisi ile ilgili tanım ve kavramları (ileri düzeyde) öğretmek 2-Odun anatomisi çalışmalarında kullanılan cihaz ve metotlar hakkında genel bilgi vermek.Teşhis için odun örneklerinden preparatlar hazırlamayı öğretmek 3- Herhangi bir odun örneğinin teşhisinde hangi aşamaların gerekli olduğunu öğretmek.Makroskopik ve mikroskopik olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçları cins ve tür bazında teşhis için gerekli bilgileri vermek 4-Görüntü analizi ve görüntü analiz programları konusunda bilgi sahibi vermek 5-Odun anatomisi ile ilgili ölçümleri yapmak üzere en az 1 görüntü analiz programını öğretmek 6- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisinin önemini anlatmak 7-Yabancı bir dil de iletişimin önemini anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Odun anatomisi ile ilgili tanım ve kavramları ileri düzeyde bilecektir 2-Odun anatomisi çalışmalarında kullanılan cihaz ve metotlar hakkında genel bilgi sahibi olacaktır.Teşhis için odun örneklerinden preparatlar hazırlayabilecektir 3- Herhangi bir odun örneğinin teşhisinde hangi aşamaların gerekli olduğunu bilecektir.Makroskopik ve mikroskopik olarak iğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaçları ayırabilecek, cins ve tür bazında teşhis için gerekli bilgilere sahip olacaktır 4-Görüntü analizi ve görüntü analiz programları konusunda bilgi sahibi olacaktır 5-Odun anatomisi ile ilgili ölçümleri yapmak üzere en az 1 görüntü analiz programı bilecektir 6- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisi edinecektir 7-Konu ile ilgili bilimsel kaynaklara ulaşmayı öğrenecektir 8-Yabancı dilde iletişim becerisi artacaktır
Dersin İçeriği
Odunun makroskopik ve mikroskopik özellikleri.İğne yapraklı ve geniş yapraklı ağaç odunlarının ayrıntılı yapısı.Maserasyon ve preparat hazırlama teknikleri. Türlerin teşhisi.Görüntü analizine giriş. Odun anatomisi çalışmalarında kullanılan görüntü analiz metodları ve laboratuvar teknikleri.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
5
50
Ödevler
5
10
50
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
14
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1.Bozkurt,Y., Erdin, N. (2000): Odun Anatomisi, İ.Ü Yayın No:4263, ISBN:975-404-592-5, İstanbul, Türkiye 2.Berman, M.(2000): Image Analysis, Journal of Science and Computing,10. 3.Güller,B. (2009):Odun Anatomisi Çalışmalarında ve Yıllık Halka Ölçümlerinde Görüntü Analizi Yöntemi, Batıkaradeniz Ormancılık Kongresi, Bartın
Diğer Kaynaklar
-Panshin, A.J., De Zeeuw,C., (1980): Textbook of Wood Technology, McGraw-Hill Series in Forest Resources, ISBN:0-07-048441-4,US. -Güller, B.,(2005a): Görüntü Analizi Yöntemi ile Milimetrekaredeki Traheid sayısının Belirlenmesi,SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, Seri:A Sayı:1,132-142. -Güller, B.,(2005b): Doğu Ladininde Yıllık Halka Genişliği ve Birim Alandaki Traheid Sayısının Görüntü Analizi Yöntemi ile Belirlenmesi, Ladin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt:1,58-67, Trabzon. -Güller,B., Fakir, H., (2009): Geniş Yapraklı Ağaçlarda Görüntü Analizi Yöntemi İle Trahe Çapı ve Birim Alandaki Trahe Sayısının Belirlenmesi, SDÜ Orman Fakültesi Dergisi Seri:A, Sayı:1, Sayfa:83-94 -Gonzales, C.R., Woods, E.R., (1993): Dijital Image Processing, Addison-Wesley Publishing Co., ISBN:0-201-60078-1, US. -Hussain,Z., (1991): Dijital Image Processing, Ellis Horwood Series in Digital and Signal Processing, ISBN:0-13-213273-7, England. -IAWA Committee, (1989): List of Microscopic Features for Hardwood Identification, IAWA Bulletein 10(3),219-332. -Spiecker, H., Schinker, M.G., Hansen, J., Young-ın, P., Ebding, T., Döll, W., (2000): Cell structure in tree rings: Novel methods for preparation and image analyses of large cross sections, IAWA Journal, 21(3): 361-373. -Ribeiro, P.T.,, Filho, T.M., Gruvinel, E.P., (2001): Algorithm for Analyzing Anotomical Structure of Wood from Brazilian Forest Species, Based on Digital Imaging Processes Techniques, Proceedings of the xıv brazilian Symposium on Computer Graphics and Image Processing. -Mısson, L., Soılle, P., (2001): Tree Ring Area MeasurementUsing Morphological Image Analysis, Canadian Journal of Forest Research, Volume:31, Issue:6, ISSN: 0045-5067, Canada.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
-Görüntü analizi nedir? -İğne yapraklı ve Geniş yapraklı ağaçlarda makroskopik özellikler (Tablo halinde) -İğne yapraklı ve Geniş yapraklı ağaçlarda mikroskopik özellikler (Tablo halinde) -Görüntü analizi kullanarak yıllık halka, odun kusuru (budak vb.) ölçümü -Görüntü analizi kullanarak anatomik özelliklerin ölçümü
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi