of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5139
İş Etüdü-Süreç Verileri Yönetimi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Abdullah SÜTÇÜ
Dersin Yardımcıları
7-Gürcan GÜLER
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; işletmelerde planlamanın daha sağlıklı yapılabilmesini, ürün maliyetlerinin daha gerçekçi hesaplanabilmesini, iş düzenlemeye ve ücretlendirmeye esas oluşturacak daha güvenilir verilerin elde edilmesini sağlamak üzere iş ve zaman etüdlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
İmalat ve hizmet işletmelerine yönelik herhangi bir tesiste iş akış analizi ile iş ve zaman etütlerini gerçekleştirebilecekler Ekip çalışması ruhunu kavrayacaklar Gerçek bir üretim sistemine ait problemleri tespit edip çözüm önerileri geliştirebilecekler
Dersin İçeriği
1- Ergonomi, antropometri, iş fizyolojisi, çalışma koşulları gibi insan ile çalışma çevresini ilgilendiren temel kavramlar. 2- İş akış analizi, iş ve zaman etütlerinde kullanılan standart formlar ve etüdlerin gerçekleştirilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
50
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
10
Ödevler
3
20
60
Devam
0
0
Sunum
1
15
15
Uygulama
0
0
Proje
1
20
20
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
40
Arazi ya da Alan Çalışması
1
8
8
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
184
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 2) REFA Süreç Verileri Yönetimi Cilt I , MESS 3) Meyers, F.E., Stewart, J.R., (2002), Motion and Time Study for Lean manufacturing 3rd Edition,Prentice Hall.( Textbook)
Diğer Kaynaklar
- Fundamentals of Industrial Ergonomics Pulat B.M., Waveland Press Inc., Illınois., 1992 - REFA İş etüdü yöntem bilgisi Cilt:1-2, MPM
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Orman ürünleri sanayine yönelik bir imalat işletmesinde iş ve zaman etüdleri yapılarak sistem iyileştirmeye yönelik önerilerin geliştirildiği bir proje hazırlanacaktır. Proje sonuçları rapor halinde teslim edilip, p.point sunusu olarak sınıf ortamında sunulacaktır.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5