of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5140
Çalışma Yeri Düzenleme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Abdullah SÜTÇÜ 3-İ.Halil ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
7-Gürcan GÜLER
Dersin Amacı
İnsan ve çalışma ortamı arası ilişkileri düzenleyerek verimliliği artırmak, üzere çalışma yeri ve işlem düzenleme ile ilgili temel kavramları öğretmek
Dersin Hedefleri
Ergonomik, antropometrik, iş fizyolojisi, psikolojik, enformasyon tekniğine dayalı ve organizasyon açısından iş düzenlemeye ilişkin temel bilgileri öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ergonomik, antropometrik, iş fizyolojisi, psikolojik, enformasyon tekniğine dayalı ve organizasyon açısından iş düzenlemeye ilişkin temel bilgiler
Dersin İçeriği
Çalışma yerinin ergonomik açıdan incelenmesi, çalışma şartları, ergonomik işyeri düzenleme, fabrika denetiminde ergonomik ilkeler, makine koruyucuları, iş kazaları, vardiya çalışması gibi çalışma yeri organizasyonunu kapsayan konular
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
0
0
Ödevler
1
30
30
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
30
30
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
70
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
166
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) MPM-REFA İş etüdü yöntem bilgisi kitap:3 Maliyet Muhasebesi İş Düzenleme, 2) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 3) REFA Süreç Verileri Yönetimi Cilt I , MESS
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Orman ürünleri sanayine yönelik bir imalat işletmesinde ergonomik değerlendirme ilkeleri doğrultusunda imalat sisteminin yeniden organizasyonuna yönelik öneriler bir proje kapsamnında gerçekleştirilecektir. Proje sonuçları rapor halinde teslim edilip, sunu olarak sınıf ortamında sunulacaktır
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5