of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5141
Orman Ürünleri Endüstrisinde İleri Üretim Sistemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Abdullah SÜTÇÜ 3-İ. Halil ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
7-Gürcan GÜLER
Dersin Amacı
Orman ürünleri endüstri işletmeleri için ileri üretim yönetimi sistemlerini öğretmek ve bunları mevcut sistemler için uyarlayabilme becerisi kazandırmak
Dersin Hedefleri
1- İleri üretim yönetimi sistemleri hakkında farkındalık sağlamak 2- Mevcut bir üretim sistemine ait bilgileri toplayıp sistemin yeniden reorganizasyonunu yapabilecek yetiyi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) İleri üretim yönetimi sistemleri hakkında kavramsal bilgiye sahip olacaktır. 2) Mevcut bir üretim sistemine ait bilgileri toplayıp sistemin yeniden reorganizasyonunu yapabilecektir
Dersin İçeriği
Bilgisayar destekli üretim yönetimi kavrami, tam zamaninda üretim (JIT) yaklasimi, sistem tasarimi ve planlamasi, kanban sistemi, Optimum üretim teknolojisi (OPT) yaklasimi, CONWIP modeli ve DBR çizelgeleme yaklaşımı
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
80
Ödevler
2
15
30
Devam
0
0
Sunum
2
15
30
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
171
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- GROOVER, M.P., Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing, Second Edition, Prentice Hall (UK) London, 2001 2- IRANI, S.A., Handbook of Cellular Manufacturing Systems, John Wiley & Sons, inc., 1999 3- Krajewski, L.J. and Ritzman, L.P. (2001), Operations Management, Pearson Education, New York 4-Stein R., E., 2003. Re-engineering the manufacturing system applying the Theory of Constraints, Marcel decker Inc.
Diğer Kaynaklar
OAKSHOT, L., Business Modelling and Simulation, Pearson Education Ltd. Edinburg Gate, Harlow, England, 1997
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
1- İleri üretim sistemlerine yönelik bilimsel çalışmalar toplanacak, bir makale üzerinde konu sunu halinde anlatılacaktır. 2- Bilgisayar ortamında sistem simülasyonu ile ileri üretim sistemlerinin gerçek uygulamaları yapılacaktır.
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5