of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5142
Orman Endüstrisinde İstatistiksel Kalite Kontrol
2.00
2.00
2.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Abdullah SÜTÇÜ 3-İ.Halil ÖZDAMAR
Dersin Yardımcıları
7-Gürcan GÜLER
Dersin Amacı
Orman ürünleri sanayine yönelik işletmeler için öğrencilere proses ve ürünlerin kalitesini iyileştirmede istatistiksel proses kontrolü, kabul örneklemesi ve güvenilirlik analizlerinin teori ve uygulamalarını öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1. Tüm üretim sürecinde kalitenin önemini öğretmek 2. Kalite kontrol ile ilgili teknikleri amaç doğrultusunda kullanabilmeyi öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Üretim sürecinde kalite kontrol departmanlarınca kullanılan istatistiksel metotları belirleyebileceklerdir 2. Öğrenilen metotları endüstriyel ortamlarda gerçek yaşam problemlerine uygulayabileceklerdir 3. Belirlenen problemlerin çözümüne yönelik planlamalar yapabileceklerdir
Dersin İçeriği
Kalite kontrolünün temel istatistiksel kavramları, Kalite kontrolü ile ilgili hipotez testleri, Kontrol grafikleri: Kalite prosesi kontrol diyagramları, değişkenler için kontrol diyagramları ve özellikler için kontrol diyagramları, Toplam kalite yönetiminde kullanılan araçlar, kalite fonksiyon göçerimi (QFD)
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
2
10
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
2
5
10
Uygulama
1
25
Proje
1
30
30
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
2
28
Proje
1
25
Arazi ya da Alan Çalışması
2
8
16
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
1
10
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
176
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Montgomery D. C., 2005, Introduction to Statistical Quality Control, John Wiley and Sons, 5th edt 2- Bozkurt R., 2010. Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri (5. Basım), MPM Yayın No: 630, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Akkurt M., 2002. Kalite Kontrol Excel destekli, Birsen yayınevi
Materyal
Dokümanlar
Öğrenci bilgi sistemi üzerinden paylaşılacaktır
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5