of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5143
İş Değerlendirme
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-Abdullah SÜTÇÜ
Dersin Yardımcıları
7-Gürcan GÜLER
Dersin Amacı
İş değerlendirme, bir işletmedeki işlerin beceri, çaba, eğitim, sorumluluk ve iş koşulları gibi faktörler açısından birbirine oranla taşıdıkları değerlerin , ücret tespitine esas olmak üzere derecelendirilmesi ve ortaya konulmasıdır. Böylece işe göre ücret düzeyinin belirlenmesi hedeflenir.
Dersin Hedefleri
Herhangi bir üretim işletmesinde iş değerlendirme çalışmalarını takip edip yürütebilecek düzeyde teknik bilgiyi kazandırmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- İş değerlendirme tekniklerini öğrenecekler 2- Bunları gerçek uygulamada kullanma becerisini kazanır. 3- Ekip çalışması yaparak üretim yapan bir işletmede iş değerlendirme çalışması gerçekleştirebilecekler 4- Ticari işletmelerle iletişime geçip kendini ifade edebilmek, ortak faaliyette bulunmak böylece mesleki özgüven oluşturmak
Dersin İçeriği
İş değerlendirmenin tanımı, amacı, kapsamı ve ilkeleri ile ilgili temel tanım ve kavramlar İş değerlendirme yöntemleri ve bir işletmede uygulanması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
20
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
1
14
Ödev
1
10
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
20
20
Uygulama
0
0
Proje
1
30
30
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
70
Arazi ya da Alan Çalışması
3
8
24
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1) Kurt M., Dağdeviren M., 2003. İş Etüdü , Gazi Kitabevi, Ankara 2) Hüseyin AKYILDIZ, 2001. Ücret Yapısının Oluşumu, SDÜ Basım Evi, ISPARTA
Diğer Kaynaklar
1- Oğuz GEMALMAZ, 2004. Analitik İş Değerlendirme “Puan Yöntemi” , Milli Prodüktivite Merkezi, ANKARA 2- MPM-REFA, İş Gerekleri Analizi,
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Öğrencilerin gerçek bir üretim işletmesinde iş değerlendirmesi uygulaması yaparak kapsamlı bir proje hazırlaması beklenmektedir
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5