of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5147
Orman Endüstrisinde Jeotermal Enerji Uygulamaları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Jeotermal enerjinin ahşap koruma, ağaç kaplama, kâğıt, kereste ve yuvarlak odun kurutma ile mantar yetiştirme sektörlerindeki kullanımına yönelik uygulama esaslarına dair temel bilgiler vermektir.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
Jeotermal enerjinin orman ürünleri endüstrisindeki mevcut kullanım yerlerini ve uygulanma esaslarını tanıtır.
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiye’de jeotermal kaynaklar, Kaynak sıcaklıklarına göre jeotermal sınıflar ve kullanım yerleri, Jeotermalin endüstriyel uygulamaları, Jeotermalin kâğıt ve odun işleme endüstrisinde kullanımı, Orman endüstrisinde jeotermal uygulamaların fayda–sakınca analizleri ve ekonomisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
80
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
16
3
48
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
16
2
32
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
20
20
Labaratuvar
3
10
Laboratuvar Çalışması
1
10
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
3
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
180
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Paul, J. L., John, W. L., 1981. Geothermal Guidebook, OIT Geo-Heat Center, Klamath Falls, OR 97603.
Diğer Kaynaklar
Edwards, L.M., et al. 1982. Handbook of geothermal energy, OSTI ID: 5045544, Gulf Publishing Company,Houston, TX, United States. Erişen, B. ve ark., 1996. Türkiye Jeotermal Envanteri, MTA Genel Müdürlüğü, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi