of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5153
Orman Ürünlerinde Lipit Teknolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bitkilerde özellikle hücresel boyutta önemli bir yere sahip olan yağların tanımı, sınıflandırılması ve yapıtaşlarının belirlenmesini amaçlar. Odun, kabuk ve odun dışı orman ürünlerinden serbest yağ asitleri ve trigliseritleri analiz etmek için uygun yöntemin belirlenmesini amaçlar.
Dersin Hedefleri
Odun, kabuk ve odun dışı orman ürünlerinde bulunan yağ asitleri ve trigliseritlerin detaylı bir şekilde öğrenilmesi
yağları oluşturan gliserit formundaki bileşiklerin yapıları ve sınıflandırmaları öğrenilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Lipidlerin tanımı, sınıflandırmaları ve yapıtaşları öğrenilecek
Lipidlerde oluşan bozulma tepkimeleri öğrenilecek
Lipidlerin canlı yaşamındaki işlevleri öğrenilecek
Doğal antioksidanların yapısı öğrenilecek
Yağ hammaddelerinden yağ üretimi ve ham yağın alınması öğrenilecek.
Dersin İçeriği
Yağların tanımı, bitkilerde saptanması, bitkilerde yağ miktarını etkileyen faktörler, Lipitlerin reaksiyonları
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
10
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
2
10
Laboratuvar Çalışması
2
5
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Orman Yan Ürünleri Kimyası Ders Notları, Prof.Dr.Harzemşah Hafızoğlu KTÜ Orman Fakültesi 1984.
Diğer Kaynaklar
1. Yağ Kimyası, Prof. Dr. M. Kayahan, ODTÜ Yayıncılık, 2003.
2. Wood, Chemistry, Ultrastructure, reactions. D.Fengel, G.Wegener.Verlag Kesel.2003.
3. Phytochemical Methods, A guide to Modern Techniques of Plant Analyses, J. B. Harborne, 1984.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
1
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
1