of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5155
Uçucu Bileşikler ve Elde Etme Yöntemleri
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odun dışı ürünlerden gıda, kozmetik ve ilaç sanayi gibi endüstrilerde kullanılmak üzere uçucu yağ elde yöntemleri incelenecektir.
Dersin Hedefleri
Klasik uçucu yağ elde etme yöntemleri (su, buhar destilasyonu) öğretilecek
Modern uçucu yağ elde etme yöntemleri (süper kritik CO2 ekstraksiyonu) öğretilecek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Uçucu yağların kimyasal yapısı kavranacak.
2. Uçucu yağ tanımı,Genel özellikleri ve kullanım alanları öğrenilecektir.
3. Uçucu yağların kimyasal yapısı irdelenecektir.
4. Örnek hazırlama yöntemleri (Ekstraksiyon, Headspace ve Destilasyon) öğrenilecektir
5. Örnek hazırlama yöntemleri (Mekanik presleme, Supercritical CO2 ekstraksiyonu, SDE) öğrenilecektir
6. Uçucu yağların analiz yöntemleri irdelenecek ve laboratuarda küçük ölçkeli yağ eldeleri yapılacaktır.
Dersin İçeriği
Uçucu yağların ve bileşiklerin tanımı, elde edilmesi, bitkilerde tespit edilmesi,
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
2
10
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
2
10
Proje
0
0
0
Labaratuvar
2
10
Laboratuvar Çalışması
2
5
10
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1. Kılıç, A. UÇUCU YAĞ ELDE ETME YÖNTEMLERİ, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 10(13):37-45, 2008
Diğer Kaynaklar
1. Prof.Dr.Ayhan CEYLAN “Tıbbi Bitkiler-II (Uçucu yağ bitkileri)” Ege Üni.Ziraat Fakültesi yayını no: 481,1983.
2. Linskens and Jackson Vol:12 “Essentail oils and waxes” Springer, 1991.
3. Linskens and Jackson Vol:19 “Plant Volatile Analysis” Springer, 1997
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
1
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
2