of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5156
Lignin Kimyası
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-İlhami Emrah DÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odunun ana bileşenlerinden olan ligninin kimyasal yapısını inceleyerek, adlandırılması, bitki dünyasındaki varlığı ve bitkilerdeki dağılımı ile sınıflandırılmasını öğrenmeyi amaçlar. Ayrıca ligninin odun ve kabuklardan elde etme yöntemlerini öğrenir.
Dersin Hedefleri
Ligninin kimyasal yapısı detaylı olarak incelenecek, yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardaki farklar ortaya konulacaktır
Ligninin bitkilerin farklı dokularından analizleri, miktarsal dağılımı ve sınıflandırılması öğrenilecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ligninin tanımlanması adlandırılması öğrenilecek,
Bitkilerdeki lignin miktarı ve moleküler yapıları öğrenilecek,
Ligninin sınıflandırılması ve bitki hücrelerindeki dağılımı öğrenilecek,
Kağıt hamuru üretimi esnasındaki lignin reaksiyonları kavranacak,
Ligninden yararlanma ve endüstride kullanımı öğrenilecek.
Dersin İçeriği
Ligninin kimyasal yapısı, bitkilerden analizleri, miktarsal dağılımı ve sınıflandırılması, yapraklı ve iğne yapraklı ağaç lignini arasındaki farklılıklar
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
174
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hafızoğlu, H., Deniz, İ. (2010) Orman Ürünleri Kimyası Ders Notları, KTÜ Orman Fakültesi
Hafızoğlu, H. (1982) Orman Ürünleri Kİmyası, Cilt 1 Odun Kimyası, KTÜ Orman Fakültesi Yayın No:52
Diğer Kaynaklar
1.K. V. Sarkanen, C.H. Ludwig, (1971) Lignins Occurence, Formation, Structure and Reactions. Wiley Interscience, 1971
2. Hon.D.N.S, Shiraishi. N., (2001) Wood and Cellulosic Chemistry, Marcel Dekker, Inc.
3. D.Fengel, G.Wegener, (2003) Wood, Chemistry, Ultrastructure, reactions. .Verlag Kesel.
Materyal
Dokümanlar
.
Ödevler
.
Sınavlar
.
Materyal Diğer
.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
 
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi