of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5157
Orman Ürünleri Endüstrisi İçin Odun Dışı Hammadde Kaynakları
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Halil Turgut Şahin
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Odun esaslı kağıt ve ahşap kompozit malzemelerin üretim teknolojileri, Bitkisel esaslı kağıt ve ahşap kompozit malzemelerin üretim teknolojileri ve kullanım yerleri öğrenmek
Dersin Hedefleri
1- Odun esaslı kağıt ve ahşap kompozitlerin üretimini öğretmek
2- Bitkisel esaslı kağıt ve ahşap kompozitlerin üretimini öğretmek
3- Bitkisel esaslı hammaddelerin kimyasal ve fiziksel özelliklerini öğretmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Kağıt ve kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan odun esaslı hammaddeleri bilmek
2- Kağıt ve kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan odun dışındaki hammaddeleri bilmek
3- Odun veya diğer odun dışı hammaddelerden üretilen kağıt ve kompozit malzemelerin performans özelliklerini bilmek
Dersin İçeriği
Odun ve odun dışı hammadde kaynakları ile kağıt ve kompozit malzemelerin üretim teknolojileri, test yöntemleri ve kullanım yerleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
1- Rowell, R.M., 1996. Opportunities for composites from agro-based resurces, In: Paper and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL, 249-167.

2-Young, R.A. 1996. Processing of agro-based resources into pulp and paper, In: Paper
and composites from agro based resources, R.M. Rowell, R.A. Young, J.K. Rowell, (Eds), CRC Press Inc, Boca Raton, FL,138-245.
Diğer Kaynaklar
1- Atchison, J.E. 1988. Worldwide capacities for nonwood plan fiber pulping increasing faster than wood pulping capacities. Proce., Nonwood plant fibers, Progress report no. 19, Tappi press, Atlanta, GA, 1-22.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
4