of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5158
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler: İçeriği ve Kullanımı
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
3-İlhami Emrah Dönmez
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim tekniklerini, kimyasal yapılarını ortaya koymayı ayrıca bu bitkilerden elde edilen kimyasal maddelerin ve ürünlerin kullanım yerleri ile bunların endüstride değerlendirilmesini ayrıntılı bir şekilde tanıtmayı amaçlar.
Dersin Hedefleri
Tıbbi ve aromatik biltkiler hakkında detaylı bilgi sahibi olunması
Bitkilerin ve kimyasal yapılarının öğrenilmesi
Kimyasal maddelerin farklı şekillerde değerlendirilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tıbbi ve aromatik bitkilerin neler olduğunu öğrenilir.
Tıpta kullanılan bitkilerin kimyasal yapıları kavranır.
Aromatik bitkilerin, uçucu yağların üretim teknikleri kavranır
Dersin İçeriği
Tıbbi ve aromatik bitki tanımı, Üretim yöntemleri, Kullanım yerleri, Bitkide bulunan kimyasal madde grupları, Farklı endüstrilerde değerlendirme
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
30
Ödevler
2
5
10
Devam
0
0
Sunum
1
5
5
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
1
30
Laboratuvar Çalışması
4
5
20
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
6
12
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
25
25
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Kişisel Notlar, Konu ile ilgili güncel bilimsel makaleler
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Endüstriyel Kullanımı- Prof.Dr.K.Hüsnü Can BAŞER
Diğer Kaynaklar
Medicinal and Aromatic Plants –Prof.Dr.Y.P.S. BAJAJ, Springer Verlag
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
4
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
4