of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5159
Kağıt Kimyası ve Üretim Teknolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Halil Turgut ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kağıt üretim teknolojisi, kağıt üretiminde kullanılan proses kolaylaştırıcı ve fonksiyonel maddeler, eklenen bu maddelerin selüloz ile etkileşimini ve kağıt kalitesine etkisini öğrenmek
Dersin Hedefleri
1- Kağıt üretim teknolojisi bilinecektir
2- Kağıt üretiminde kullanılan lif dışı maddeler bilinecektir
3- Kağıt üretiminde kullanılan lif dışı maddelerin kalite ve özelliklerine etkisi bilinecektir
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Kağıt üretim teknolojisi kavranılacaktır
2- Kağıt üretiminde kullanılan selüloz dışındaki maddeler öğrenilecektir
3- Kağıt üretiminde kullanılan lif dışı maddelerin kağıt özellikleri üzerine etkisi bilinecektir
Dersin İçeriği
Geleneksel kağıt üretim prosesleri, geleneksel olarak eklenen lif dışı maddeler, kağıt kalite özellikleri
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Roberts, J.C. 1991. Paper Chemistry, J.C. Roberts (Ed.), Chapman and Hall, NY, pp.1-231
Diğer Kaynaklar
1- Clark, J. d'A., 1978. Pulp Technology and Treatment of Paper, Miller Freeman Publications, Inc. San Francisco

2- Kocurek, M.J., 1990, Secondary Fibers: Fibers and Non Wood Pulping, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
4
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
3