of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5161
Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
1-Halil Turgut ŞAHİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Selülozun fizikzel ve kimyasal özellikleri, kâğıt sayfa yapısında selülozun özellikleri, kağıt üretim tekniklerinin bilinmesi, kağıt fabrikasyonu ve geri dönüşüm teknolojisinin bilinmesi, yeniden kağıt hamuru ve kağıt üretim teknolojisi
Dersin Hedefleri
1- Farklı atık kağıt kaynaklarından gelen selülozun özelliklerinin bilinmesi
2- Selüloz lifleri arasındaki farklılıkların bilinmesi
3- Kağıt üretim teknolojisinin bilinmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- kağıt endüstrisinindeki hammade sorunu kavranılacaktır
2- Kağıt üretiminde kullanılan ekipman ve teçhizatın bilmek
3- Atık kağıtlardaki selüloz özelliklerinin ve yeniden kullanılabilirliğinin kavranılması ve kağıt üretimine uygunluğunun belirlenmesi
Dersin İçeriği
Kağıt ve selüloz endüstrisinin hammadde sorunu, kullanılmış atık kağıtları fiyat ve ekonomisi, atık kağıtlardan geri kazanım teknolojisi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
1
20
Ödevler
3
10
30
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
1
1
1
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Seminer
1
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
30
30
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
50
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
50
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Şahin, H.T. Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi, Ders notu, Basılmamıştır, 116s, Isparta
Diğer Kaynaklar
1. Clark, J. d'A., 1978. Pulp Technology and Treatment of Paper, Miller Freeman Publications, Inc. San Francisco.

2. Göttsching, L., Pakarinen, H., 2001. Secondary fiber and deinking’, (ed), Finnish paper engineers assoc.-Tappi, Atlanta-GA

3. Kocurek, M.J., 1990, Secondary Fibers: Fibers and Non Wood Pulping, (Series Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.,

4. Spangenberg, R.J., 1993. Secondary fiber recyling, (Editor), Tappi Press, Atlanta, GA.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
4
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
4