of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM5163
Dikili Ağaçlarda Tahribatsız Muayene
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Bilgin İÇEL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dikili ağaçlarda tahribatsız muayene tekniklerini öğretmek
Dersin Hedefleri
1-Dikili ağaçlarda tahribatsız muayene metotları hakkında bilgi vermek
2-Bu metotların avantaj ve dezavantajlarını öğretmek
3-Öğrencilerin Dünyada bu yöntemlerin kullanımı ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi vermek
4- Bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlayarak kullanma becerisinin önemini anlatmak
5-Düşünce, bilgi ve araştırma sonuçlarını yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisinin önemini anlatmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğrenciler
1-Dikili ağaçlarda tahribatsız muayene metotları hakkında bilgi sahibi olacaktır
2-Bu metotların avantaj ve dezavantajlarını değerlendirip, aynı amaç için kullanılan diğer yöntemlerle karşılaştırma yapabilecektir
3-Dünyada bu yöntemlerin kullanımı ve elde edilen sonuçlar hakkında hem derste hemde araştırma yaparak bilgi sahibi olacaktır
Dersin İçeriği
Dikili ağaçlarda tahribatsız muayenenin tarihçesi.Odun yoğunluğu, odun kusurları, odun mekanik özellikleri vb. belirlenmesinde kullanılan yöntemlerin x-ray, bilgisayarlı tomografi (CT), Termal görüntüleme, Ultrasonik Görüntüleme) tanıtılması. Dikili ağaçlarda tahribatsız inceleme yapan taşınabilir aletler;Özel yazılımların tanıtılması
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
12
0
0
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
10
0
0
Ödev
2
30
Ödevler
2
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
1
20
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
2
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
0
0
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
0
0
Arazi Çalışması
2
20
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
 
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
 
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Bucur, V. (2003). Non-destructive Characterization and Imaging of Wood, Springer series in wood science, Springer Verlag, ISBN:3-54043840-8.
Diğer Kaynaklar
1.Berndt, H., Schnlewind, A.P, Jonhson, G.C, (1999). High resolution ultrasonic imaging of wood, Wood Sci.and Tech33,3:185-198.
2.Catena, G., Catena, A., (2000). Termography for the evaluation of cavities and pathological tissues in trees, Agric Ricerca185:47-64.
3.Catena, A., (2002). A Thermograph to spot tree hazard, ATTI DELLA?FONDAZIONE GIORGIO RONCHI? Anno LVII, N3Firenze.
4.Catena, A., (2003). Thermography reveals hidden tree decay, Arboricultural Journal, Vol27, pp27-42.
5.Emerson, N.R, Pollock, D.G, Kainz, J.A, Fridley, K.J, McLean, D.L, Ross, R.J, (1998). Non-destructive evaluation techniques for timber bridges, 5th World Conference on Timber Engineering, Proceedings Vol1:670-677, August 16-17, Switzerland.
6.Filler, T.H, (1972).Gamma radiation detects defects in trees and logs, Phytopathology, 62,756.
7.Flir Systems, (2005). www.flir.com
8.Habermehl, A., Ridder, H.W, (1993). Anwendungen der mobilen Computer-Tomographie zur zerstörungsfreinen untersuchung des holzkörpers von stehenden Baumen (Aplication of mobile computed tomography for nondestructive investigationson wood of living trees) Holz Roh Werkst 51:1-6.
9.Habermehl, A., Ridder, H.W., (1995). Computerised tomographic investigations of street and park trees, Arboric J 19:419-437.
10.Hellier, C., (2001). Handbook of Non-destructive Evaluation, Chapter:9, Published by McGraw-Hill Co US.
11.Maeglin, R.R, (1979). Increment cores how to collect, handle and use them, Forest Products Lab, General Tech Report FPL 25, Madison, USA.
12.Mattheck, C., Breloer, H., (1994). Field guide for visual tree assesment Arboricultural Journal,18, 1-23.
13.Mattheck, C.,Bethge, K., Götz, K., (2001). Das FractometerII-Einfeldtaugliches Holzprüfgerat, Forschhungszentrum Karlsruhe Technic und Umwelt, Germany.
14.Meola, C., Carlomagno, M.G, (2004). Recent advances in the use of infrared thermography, Rewiew article, Meas Sci. Technol. 15R27-R58, Institute of Physics Puplishing, UK.
15.Moore, M.W.,(1998).Outillage pour la detection des defauts internes des arbes, Le point de vue du praticien, La foret privee,1e partie, 239,31-44; 2e partie,240,23-39.
16.Ostrofsky, W.D, Shortle, W.C., (1989). Aplications of the Shigometer for assessing tree and forest health and wood product quality, a review, Rev Trop Pl Path, 6:39-57.
17.Rinn, F., (1994). Drill resistance measurement on standing trees and timber, wood quality, tree growth and decay assesment with resistograph micro drill,ings, Proceedings of IMEKO XIII World Congress, Torino, Italy.
18.Roth, D.J, Bodis, J.R, Bishop, C., (1997). Thermographic imaging for high-temperature composite materials- a defect detection study, Res Nondestructive Evaluation, 9:147-169, Sprinder-Verlag.
19.Sandoz, J.L, Lorin, P., (1994). Standing tree quality assesment using ultrasound, First European Sym On Non-destructive Testing, Sopron, Hungary, Proceedings, Vol2:493-502.
20.Seaby, D.A, (1990). Recent advances in the detection of wood decay, Forestry Commission Bulletin 97, SJ Hodge Ed, 168-176
21.Shull, P.J (Editor),(2002). Non-Destructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications, Pub By Marcel Dekker.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
-Dikili ağaçlarda NDT nin tarihsel gelişimi
- Arazi şartlarında kullanılan NDT cihazlari ile ilgili çalışma sonuçları
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
4
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5