of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01OEM9505
çok değişkenli istatistiksel kalite kontrol
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-ibrahim Halil Özdamar
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
İstatistiksel karar vermeyi kaliteli üretim ve verimliliği artırmak amacıyla kullanmak
Dersin Hedefleri
temel istatistik metodlar yanında çok değişkenli istatistiği ögrenmek geliştirmek ve kalite kontrolde kullanmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Temel matris bilgisi, çok değişkenli analizde veri matrisi ve tanımlayıcı istatistikler, çok değişkenli normal dağılım, eksik verilerin incelenmesi, çok değişkenli hipotez testleri, çoklu doğrusal regresyon,güvcenirlilik. Temel matris bilgisi, çok değişkenli analizde veri matrisi ve tanımlayıcı istatistikler, çok değişkenli normal dağılım, eksik verilerin incelenmesi, çok değişkenli hipotez testleri, çoklu doğrusal regresyon,güvcenirlilik.
Dersin İçeriği
çok değişkenli kalite kontrol datalarının öğrenilmesi, çok değişkenli kalite kontrolde norma dağılımın öğrenilmesi, çok değişkenli kalite kontrol kartlarının analizi, ek grafik tenikleri, çok değişkenli kontrol kartları uygulamaları, aut-of kontrol kartlarının tesbiti.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
3
7
21
Devam
0
0
Sunum
2
7
14
Uygulama
0
30
Proje
2
7
14
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
1
30
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
165
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
çok değişkenli kalite kontrol teoro ve uygulamaları
Diğer Kaynaklar
uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemler.
Materyal
Dokümanlar
istatistiksel kalite kontrol ders notları
Ödevler
bir fabrikada uygulama
Sınavlar
vize ve final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Orman Endüstri Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yapma, bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
5
2
Mühendislikte uygulanan teknik, yöntem ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
5