of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5101
Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
2-Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarım makinelerinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek kaza ve yaralanmalara karşı tedbir almak, iş makinelerinin güvenli olarak kullanımını sağlamak, Atölye ortamında tamir veya üretim sırasında ortaya çıkabilecek tehlikelerin farkında olmak ve gerekli güvenlik donanımlarını kullanmak, İlk yardım bilgilerini kavramak, iş güvenliği ve iş hukuku konusundaki yasa tüzük ve yönetmelikleri bilmek, herhangi bir iş kazası sonrasında yapılacakları öğrenmek.
Dersin Hedefleri
Tarımsal üretim sırasında kullanılan alet ve ekipmanların güvenli ve verimli kullanmak. Atölye ve sanayi üretimi ortamında kullanılan alet ekipman ve takım tezgahlarının güvenli kullanımına yön vermek, iş güvenliği ve iş hukukunu çalışma alanına hakim kılmak. Kaza ve yaralanmalarda ilk yardım uygulamasını yapmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İnsan sağlığını etkileyen faktörleri bilir, İş kazası oluşturan tehlike kaynaklarını bilir, Meslek hastalıklarını bilir, İş kazalarının önlenmesi için alınması gereken önlemleri kavrar, Güvenli çalışma kurallarını kavrar, Tarımsal mekanizasyonda kullanılan tüm aletlerin oluşturabileceği iş kazalarını, bu kazalara karşı tek tek alınması gereken önlemleri kavrar, İş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuktaki yerini bilir İnsanın anatomik yapısı ve iş güvenliği ilişkisini bilir, ) İlk yardım kavramı ve ilk yardım için neler yapılacağını bilir, Tarım iş makineleri ile güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma kurallarını kavrar., Herhangi bir iş kazası oluşumu sonrasında sosyal haklarının bilincine ulaşır..
Dersin İçeriği
Temel olarak iş güvenliği kavramı, önemi ve amacı. Güvensiz ortam, davranış ve çalışma koşulları. Kaza ve meslek hastalıkları. İnsan sağlığını etkileyen faktörler. Tarım makineleri ile çalışmada alınması gerekli güvenlik önlemleri. İlk yardım bilgileri. İş sağlığı ve iş güvenliği hukuku.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
60
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
4
20
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
2
20
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
AKBOLAT, D.,Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği Ders Notları; (basılmamış) (2011).AKBOLAT, D.,Safety in the Use of Agricultural Machinery, course nots; (unpublished (2011).
Bayır,M.,Ergül,M.,İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, BURSA (2006) Anonim,2008.
Safer-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım. (EĞİTİM MODÜLLERİ). http//safer-omu.netDönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi. Textbook or notes at the beginning of the period to provide resources, other resources are recommended.
Diğer Kaynaklar
AKBOLAT, D.,Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği Ders Notları; (basılmamış) (2011).AKBOLAT, D.,Safety in the Use of Agricultural Machinery, course nots; (unpublished (2011).
Bayır,M.,Ergül,M.,İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, BURSA (2006) Anonim,2008.
Safer-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım. (EĞİTİM MODÜLLERİ). http//safer-omu.netDönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi. Textbook or notes at the beginning of the period to provide resources, other resources are recommended.
Materyal
Dokümanlar
AKBOLAT, D.,Tarım Makineleri Kullanımında İş Güvenliği Ders Notları; (basılmamış) (2011).AKBOLAT, D.,Safety in the Use of Agricultural Machinery, course nots; (unpublished (2011).
Bayır,M.,Ergül,M.,İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, BURSA (2006) Anonim,2008.
Safer-Kırsal Alanda Çalışanlar için Daha Güvenli Tarım. (EĞİTİM MODÜLLERİ). http//safer-omu.netDönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi. Textbook or notes at the beginning of the period to provide resources, other resources are recommended.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
2
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
3