of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
01TRM5102
Korumalı Toprak İşleme Sistemi
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
 
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Prof. Dr. Davut Akbolat
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde tohum yatağı hazırlığı sırasında, çevrenin ve toprağın sürdürülebilirliğini sağlayan teknikleri tanıtmak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu dersi alan öğrenci, üretim kaynaklardaki (toprak) tahribatı önleyecek, çevreyle uyumlu üretim sistemlerini uygulamalarında ön plana alacak, düşük üretim girdisi ile çalışmalarını hedefleyecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
İnsan sağlığını etkileyen faktörleri bilir, Toprak erozyonu oluşturan faktörleri bilir., Toprak sıkışması nedenleri ve sonuçlarını bilir ve önlemleri alır, Tohumun toprağa yerleştirilmesinde en az toprak işlemenin gereğini yapar, Toprak işleme sistemlerini, üretim sırasında gözetir ve uygular, Korumalı toprak işlemenin üretim girdilerini azaltacak şekilde uygular, Doğal kaynakların korunmasının gereğini yapar, Toprağın bir üretim kaynağı olduğu bilinciyle hareket eder, Korumalı toprak işleme ile topraktan atmosfere daha az CO2 salındığını bilir, Korumalı toprak işlemenin doğa ile uyumlu, ekolojik dengeyi ön plana alan bir uygulama olduğunu çevresine aktarır.
Dersin İçeriği
Toprak işleme sistemleri alt gruplarının sınıflandırılması ve bunların ayrı ayrı tanımları. Korumalı toprak işleme sistemleri ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması. Değişik ürünlerde uygulama örnekleri. Korumalı toprak işleme sistemlerinin çevresel etki ve sonuçları. Korumalı toprak işleme sisteminin toprağı, çevreyi ve doğayı korumaya olan etkileri. Korumalı toprak işlemenin sera gazları emisyonuna olan etkileri. Sistemin girdi çıktı analizinin yapılması.
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
1
5
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
5
5
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
8
8
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
12
12
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
175
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
ÖNAL, İ., Toprak işleme sistemleri ve doğrudan ekim makinesi konstrüksiyonu, EÜ. Ziraat Fakültesi yardımcı ders kitabı yayın No: 564 İZMİR (2005)
Diğer Kaynaklar
HAYES,A.W.,Minimum Tillage Farming. No-Till farmer, Inc., Brookfield, Wiskonsin. (1982).
Materyal
Dokümanlar
Dönem başında kaynak ders kitabının veya notunun sağlanması, diğer kaynakların önerilmesi.
Ödevler
Belli aralıklarla öğrencilerin ödev verilerek bir sonraki konuya hazırlanmalarını sağlamak.
Sınavlar
Belirli aralıklarla birkaç soruluk sözlü kısa sınavlarla işlenen konuları pekiştirmek.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tarım makinaları alanında kullanılan alet ve makinaların işlevleri ve kullanım alanları ile ilgili bilgiye ulaşabilir, kullanabilir ve uygulayabilir,
3
2
Tarım ve tarıma dayalı sanayide kullanılan alet ve makinalarını tasarlayabilir, geliştirebilir, işletme ve üretim sürecini yönetebilir,
2